Over deze website

De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met:

  • de andere ministeries
  • de Eerste- en Tweede Kamer
  • gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij het onderdeel wordt onder de knop 'Help' informatie gegeven over de bron van de gegevens. Daar wordt u ook ingelicht over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken. Hiermee moet u rekening houden. Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren.

Mocht u op Overheid.nl informatie tegenkomen die volgens u onjuist is, dan kunt u dat laten weten via de knop 'Contact'. Deze knop kunt u ook gebruiken als u een suggestie of een vraag over de werking van Overheid.nl hebt. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Rijksoverheid.nl of, als u ondernemer bent, aan Ondernemersplein.

Algemene verantwoordelijkheid voor Overheid.nl

Externe redactie

Bronvermelding afbeeldingen

De vier foto’s, afgebeeld op de homepage en landing pages van Overheid.nl, zijn afkomstig uit de Mediatheek Rijksoverheid:

  • Berichten over uw Buurt: De fotograaf van deze foto is Bas Kijzers.
  • Dienstverlening: Op deze foto is een CC BY-NC-ND 4.0 licentie van toepassing. De fotograaf is Vincent van den Hoogen en de titel van de foto is ‘Loket Stadsdeelkantoor’. Er worden verschillende uitsneden van de foto op Overheid.nl getoond.
  • Beleid & regelgeving: De eigenaar van deze foto is de Raad voor de Rechtspraak.
  • Contactgegevens overheden: Het copyright op deze foto berust bij fotograaf Ossip van Duivenbode.

Overige informatie