Europese overheidsinformatie

Informatie van Europese instellingen en nationale overheidsinformatie in Europees verband.

Europese Unie

Naam en link

Omschrijving

BO-ECLI Europees project dat er naar streeft de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken via internet te verbeteren
ECLI-zoekmachine Zoekmachine met miljoenen Europese en nationale rechterlijke uitspraken
EUR-Lex Toegangsportaal tot al het recht van de Europese Unie, zoals het Publicatieblad, de verdragen, verordeningen, richtlijnen, rechterlijke uitspraken en Commissiedocumenten
Europees Data Portaal Centrale toegang tot de Opendataportalen van de lidstaten van de EU
Europees e-justitieportaal Informatie over de rechtsstelsels van alle lidstaten, toegang tot nationale registers en elektronische procedures
Europees Parlement – Commissies Documentenregister van de verschillende Commissies van het Europees Parlement
Europees Parlement – Plenaire vergadering Toegang tot alle documenten van het Europees Parlement (Plenaire vergadering)
Eurovoc Meertalige thesaurus van de Europese Unie
Documentenregister van de Raad Openbaar register van de documenten van de Raad van de Europese Unie. Openbare documenten zijn er ook te downloaden
Metadata Registry Register van metadata van de Europese instellingen
N-Lex Centrale toegang tot de wetgevingsdatabanken van alle lidstaten
Opendataportaal van de Europese Unie De datasets die door de instellingen van de Europese Unie voor hergebruik beschikbaar zijn gesteld
Voorzitterschap EU Informatie over het voorzitterschap van de Europese Unie

 Raad van Europa

Naam en link

Omschrijving

HUDOC De jurisprudentiedatabank van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Treaty Office De verdragendatabank van de Raad van Europa