Help bij Berichten over uw buurt

Wanneer kiest een overheidsorgaan voor welk publicatiemedium?

Afhankelijk van de wettelijk gestelde voorwaarden hebben overheidsorganisaties drie verschillende digitale publicatiemogelijkheden:

 1. publiceren via de Staatscourant;
 2. publiceren via Gemeenteblad, Provinciaal blad en Waterschapsblad;
 3. publiceren via de eigen website.

Publiceren via de Staatscourant

De Staatscourant omvat alle officiële publicaties waarvan de wet voorschrijft dat die in de Staatscourant moeten worden gedaan, zoals:

 1. bekendmaking van verkeersbesluiten (verplicht voor alle overheden);
 2. kennisgevingen over de voorbereiding en de vaststelling van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen (verplicht voor hoofdzakelijk gemeenten).

Publiceren via Gemeenteblad, Provinciaal blad en Waterschapsblad

Decentrale overheden geven verplicht een elektronisch publicatieblad uit. 'Berichten over uw buurt' inventariseert alleen de bladen die op Officiële bekendmakingen worden uitgegeven. Enkele overheden geven het blad uit op hun eigen website. Voorbeelden van publicaties in deze bladen zijn:

 1. Bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen, gemeenschappelijke regelingen en delegatiebesluiten. Dit is verplicht voor alle overheden.
 2. Bekendmaking van andere besluiten van algemene strekking zoals beleidsregels, reglementen en uitvoeringsbesluiten. Dit is niet verplicht voor overheden.
 3. Kennisgevingen over de voorbereiding en de verlening van beschikkingen zoals omgevingsvergunningen voor bouwen. Dit is niet verplicht voor overheden.

Publiceren via de eigen website van het overheidsorgaan

De decentrale overheden kunnen publicaties op hun website plaatsen. Dit is echter niet verplicht. Voorbeelden:

 1. Kennisgevingen over de voorbereiding en de verlening van beschikkingen zoals omgevingsvergunningen.
 2. Kennisgevingen over officiële publicaties die ook in de Staatscourant, een Gemeenteblad, Provinciaal blad of Waterschapsblad hebben gestaan of in een huis-aan-huisblad of dagblad.
 3. Informatieve berichten, bijvoorbeeld over gewijzigde openingstijden.

Werkwijze e-mailservice

Aanmelden

Bij het aanmaken van een abonnement kunt u verschillende instellingen kiezen. Nadat u uw e-mailadres, postcode en eventueel uw huisnummer hebt opgegeven, bepaalt u uit welk gebied rondom uw adres u berichten wilt ontvangen. Op een kaartje wordt de grootte van het gekozen gebied getoond.

Vervolgens stelt u in welke categorie berichten u wilt ontvangen. Berichten uit de categorie 'Rondom een adres' hebben betrekking op een specifiek adres. Berichten uit de categorieën 'Voorlichting' en 'Voorschriften & beleid' hebben betrekking op de hele gemeente. 'Bestemmingsplannen' kunnen betrekking hebben op een adres of op de hele gemeente.

Als laatste bepaalt u van welke overheidsorganisaties u berichten wilt ontvangen. Als u tevreden bent over uw instellingen dan kunt u zich aanmelden. Na aanmelding krijgt u ter bevestiging een e-mail toegestuurd.

Afmelden

U kunt zich afmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' vanuit de e-mail die u ontvangt van de e-mailservice.

Verschijningsfrequentie

De service bekijkt elke dag of er nieuwe berichten zijn die aan uw aanvraag voldoen en stuurt die meteen door. Afhankelijk van de overheidsorganisaties en de berichttypen die u hebt gekozen, ontvangt u gemiddeld één keer per week een e-mail.

E-mailadres wijzigen

U kunt het e-mailadres voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' niet wijzigen. Vanuit de e-mail die u ontvangt van de e-mailservice kunt u wel uw abonnement opzeggen en vervolgens kunt u via het aanmeldscherm voor de e-mailservice een nieuw abonnement aanmaken.

Abonnement wijzigen

U kunt het abonnement inzien en wijzigen. U dient zich wel eerst te registreren. Dat kan ook vanuit de door u ontvangen e-mail van de Berichten over uw buurt.

Privacy

In de privacyverklaring leest u hoe Overheid.nl omgaat met uw persoonsgegevens.

Attenderingsfunctie Officiële bekendmakingen

Naast de attenderingsservice van Berichten over uw buurt bestaat er een attenderingsfunctie genaamd Officiële bekendmakingen. Via deze attenderingsfunctie kunt u zich abonneren op de officiële bekendmakingen van alle overheidsorganisaties. De attenderingsfunctie van Officiële bekendmakingen verschilt van de attenderingsservice van Berichten over uw buurt op een aantal punten. Bij de attenderingsfunctie van Officiële bekendmakingen:

 • ontvangt u berichten die voldoen aan uw vooraf ingestelde zoekvraag (op tekst);
 • ontvangt u direct bericht zodra een bekendmaking is gepubliceerd;
 • ontvangt u berichten van de rijksoverheid (Tractatenblad, Staatsblad en Staatscourant) en documenten van de Eerste en Tweede Kamer;
 • ontvangt u berichten van decentrale overheden uit de Staatscourant, Gemeenteblad, Provinciaal blad en Waterschapsblad;
 • ontvangt u geen berichten die verwijzen naar bekendmakingen die zijn gepubliceerd op de website van een lokale overheidsorganisatie.

Zie voor meer informatie de Help bij Officiële bekendmakingen.

Achtergrondinformatie – Digitale overheid 2017

In de brief van mei 2013 van de Regering staat de doelstelling dat de (digitale) dienstverlening door de overheid beter moet. In 2017 moeten de regels over elektronische publicaties overzichtelijker zijn geworden.

Vanuit de historie zijn er nu nog veel verschillende wettelijke voorschriften voor publicaties van de overheid. 'Berichten over uw buurt' inventariseert elektronische publicaties uit de bovenstaande bronnen. Als u een zoekopdracht geeft of een e-mail ontvangt, krijgt u een overzicht van links die rechtstreeks naar die bronnen leiden.

Contact

Reageer op Berichten over uw buurt.

Disclaimer

Via Berichten over uw buurt zoekt u naar berichten van overheidsorganisaties, die invloed hebben op uw leefomgeving. Deze berichten zijn vooral afkomstig van www.officielebekendmakingen.nl, maar ook van websites van overheidsorganisaties. U ontvangt een e-mail over deze berichten door gebruik te maken van de e-mailservice.
Het zoeken via Berichten over uw buurt en de e-mailservice zijn diensten van UBR|KOOP.

UBR|KOOP stelt met veel zorg de e-mails met berichten over uw buurt voor u samen. Toch kan het voorkomen dat er in de e-mails berichten ontbreken door bijvoorbeeld fouten bij het toekennen van locaties of onderwerpen aan berichten of door technische gebreken.

Om er zeker van te zijn dat u geen enkel belangrijk bericht mist én om er zeker van te zijn dat een bericht inhoudelijk juist is, bekijkt u de publicatiebladen op www.officielebekendmakingen.nl en de website van de betreffende overheidsorganisatie.

Meer informatie over het zoeken via Berichten over uw buurt en de e-mailservice vindt u via de helppagina en de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het reactieformulier in.