Help bij Internetconsultatie

Via Internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving. Door het verzamelen van reacties en commentaar wil het kabinet beter gebruik maken van kennis die in de samenleving beschikbaar is. Als betrokkenen vroegtijdig meepraten, leidt dat mogelijk tot wetgeving die nog beter uit te voeren en te handhaven is.

Op Internetconsultatie staan concepten van wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële regelingen en beleidsnota’s waarop iedereen kan reageren door het reactieformulier in te vullen. De betrokken ministeries bekijken de reacties en passen eventueel het wetsvoorstel aan.

Bezoekers die hun reactie hebben gegeven worden geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn worden de reacties op de website geplaatst. Er wordt dan ook een verslag op de website geplaatst, waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat er met de reacties is gedaan.

Veelgestelde vragen over Internetconsultatie