Contactpagina Officiële bekendmakingen

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Hoe kan mijn organisatie een document ter publicatie aanbieden?

Voor het publiceren van een officiële bekendmaking is een wettelijke grondslag vereist. Centrale overheidsorganisaties leveren publicaties aan via het Digitaal Loket. Meer informatie vindt u op de website van het  Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties in het onderdeel Digitaal Loket. Decentrale overheden leveren aan via DROP. Meer informatie over DROP vindt u in het onderdeel DROP.

Vragen?

Heeft u een vraag over de inhoud van een publicatie? Neem dan contact op met de publicerende organisatie, zoals bijvoorbeeld uw gemeente. Heeft u een vraag over de werking van de website? Neem dan contact op met onze servicedesk via het reactieformulier.