Privacy

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Mijn abonnementen

Via het onderdeel Mijn abonnementen kunt u zich registreren voor een account. Wij vragen u daarbij om uw e-mailadres en een wachtwoord. Hiermee kunt u voortaan inloggen in uw account. Bij het aanmaken van een abonnement op een zoekvraag kunt u aangeven dat u graag per e-mail op de hoogte blijft over nieuwe publicaties die aan uw zoekvraag voldoen. Wij gebruiken daarvoor het e-mailadres dat u aan ons heeft opgegeven.

Persoonsgegevens in publicaties

Overheden en andere organisaties zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie bekend te maken via een van de officiële publicatiebladen, zoals de Staatscourant. Deze bekendmakingen dienen volgens de Bekendmakingswet ook na publicatie beschikbaar en toegankelijk te blijven. De publicerende organisatie is verantwoordelijk om te zorgen dat de inhoud van een bekendmaking niet onnodig persoonsgegevens bevat. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk.

Het al dan niet bevatten van persoonsgegevens hangt samen met de aard van de publicatie. Zo worden er in de Staatscourant bijvoorbeeld Openbare exploten gepubliceerd, waarin personen zonder bekende woon- of verblijfplaats worden opgeroepen om op een bepaalde datum ter zitting te verschijnen bij een rechtbank. Deze rubriek in de Staatscourant, Oproepingen genaamd, bevat ter aanduiding van die personen hun persoonsnaam en geboortedatum.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onterecht gepubliceerd zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met de publicerende organisatie.

Vindbaarheid via zoekmachines

Zoekmachines als Google indexeren de gepubliceerde bekendmakingen en parlementaire documenten op deze website. Wij vragen zoekmachines een aantal rubrieken in de Staatscourant niet te indexeren, omdat deze doorgaans persoonsgegevens bevatten. Stuit u toch in de zoekresultaten van een zoekmachine op uw persoonsgegevens, die staan gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl? U kunt dan bij de zoekmachine een beroep doen op het recht om vergeten te worden, indien u van mening bent dat de vermelding van uw persoonsgegevens gedateerd, irrelevant, of buitensporig is ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. De zoekmachine beoordeelt uw verzoek, en beslist of uw verzoek wordt gehonoreerd. Hierbij wegen zij het recht op privacy van het individu af tegen het recht van het publiek om wel toegang te hebben tot deze informatie.

Meer informatie

Voor verdere informatie verwijzen we u naar privacy en cookies.