Hoe zoek ik in historische parlementaire documenten?

De verzameling historische parlementaire documenten omvat Handelingen, Kamerstukken, en Kamervragen van voor 1 januari 1995. U kunt zoeken in deze verzameling via het zoekscherm voor historische parlementaire documenten.  U vindt ook een verwijzing naar dit zoekscherm op het reguliere parlementaire zoekscherm. Wij hebben hierin onderscheid aangebracht omdat bij de historische parlementaire documenten de informatie waarop gezocht kan worden minder uitgebreid is dan bij de parlementaire documenten vanaf 1 januari 1995.

Zoeken op trefwoord

U kunt op trefwoord zoeken in de gehele tekst van documenten, maar ook enkel in de titel. Indien u op een zinsnede, meerdere woorden in een bepaalde volgorde, wilt zoeken, zet u de trefwoorden tussen quotes. Bijvoorbeeld: "wet hof". Indien u alleen resultaten wilt zien waarin een trefwoord niet voorkomt, zet u een minteken voor het trefwoord. Bijvoorbeeld: -hofman.

Zoeken op documentsoort

Standaard worden alle documentsoorten doorzocht. U kunt ook aangeven dat u in één of meer specifieke documentsoorten wilt zoeken, zoals bijvoorbeeld Kamerstukken. U vinkt daarvoor de gewenste documentsoorten aan.

Na het selecteren van een specifieke documentsoort verschijnen gedetailleerde gegevens die voor de geselecteerde documentsoort van toepassing zijn. Indien u wilt, kunt u ook op deze gedetailleerde gegevens zoeken binnen de door u geselecteerde documentsoort. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken binnen alle Kamerstukken die ingediend zijn in een bepaalde periode.

Zoeken op Handelingen

De Handelingen zijn de officiële geredigeerd woordelijke verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer.

U kunt de Handelingen doorzoeken op een dossiernummer dat is besproken in de vergadering. U kunt een of meerdere sprekers opvoeren die in de vergadering aan het woord zijn geweest. Daarnaast kunt u een periode opgeven waarin de vergadering plaats gevonden heeft. De Handelingen werden in die tijd op papier gedrukt en gebonden in boekwerken en hebben zodoende ook paginanummers, waar u ook op kunt zoeken.

Zoeken op Kamerstukken

Een Kamerstuk is een document dat in bijna alle gevallen is gewisseld tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement en dat is gepubliceerd binnen een dossier.

Een Kamerdossier kent een dossiernummer. Een dossier bevat vaak meerdere Kamerstukken, elk met een eigen ondernummer. Op kunt op zowel het dossier- als het ondernummer zoeken. De notatiewijze die wordt gebruikt voor het dossiernummer bevat geen spatie tussen de vijf cijfers. Na de vijf cijfers volgt een minteken bij het voorkomen van eventuele achtervoegsels, zoals een hoofdstuknummer of Raadnummer. Bijvoorbeeld: 21123, of 21501-21.

U kunt daarnaast zoeken op de achternaam of de naam van het departement door wie het Kamerstuk is ondertekend. Tenslotte kunt u een periode opgeven waarin het Kamerstuk is ingediend.

Zoeken op Kamervragen

Elk individueel Kamerlid mag schriftelijk vragen stellen aan bewindspersonen. De bewindspersonen moeten de vragen binnen een redelijke termijn beantwoorden. Alle door Kamerleden schriftelijk gestelde vragen met de antwoorden die de regering daarop heeft gegeven worden gepubliceerd als zogenaamde Aanhangsels bij de Handelingen. Aangezien de beantwoordingstermijn van de verzameling historische parlementaire documenten in alle gevallen verstreken is, vindt u geen nog onbeantwoorde Kamervragen.

U kunt Kamervragen doorzoeken op het aanhangselnummer. Bovendien kunt u zoeken op de achternaam van het Kamerlid dat vragen heeft ingediend en op de achternaam van de ontvangende bewindspersoon. Tenslotte kunt u ook aangeven in welke periode de vraag ingediend en beantwoord is.

Zoeken op organisatie

Standaard doorzoekt u parlementaire documenten van beide Kamers en de Verenigde Vergadering. Een Verenigde Vergadering is een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Indien u zoekt op de Tweede Kamer, vindt u ook publicaties van uitgebreide en openbare commissievergaderingen (UCV/OCV). U kunt een specifieke Kamer selecteren indien u gerichter wilt zoeken.

Zoeken op vergaderjaar

U kunt zoeken op parlementair vergaderjaar. U kunt één of meerdere vergaderjaren kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw keuze te bevestigen. Standaard doorzoekt u alle vergaderjaren.

Status van de collectie

De collectie van historische parlementaire documenten tussen 1814 en 1995 is in ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan het vervolledigen en verbeteren van de kwaliteit van de collectie als geheel. In dit bijgevoegde Excel-bestand is een overzicht te vinden met daarin meer informatie op dit vlak, specifiek voor wat betreft historische aanhangsels van de Tweede Kamer.