Help bij Diensten

Diensten (voorheen: Producten en diensten of Overheidsloket) op Overheid.nl is een gids met alle producten van de rijksoverheid die een grondslag hebben in nationale wet- en regelgeving. Dankzij het project Samenwerkende Catalogi is het mogelijk om via Diensten ook producten te vinden van gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt zoeken in een collectie van ruim 3.000 producten en diensten. Denk hierbij aan subsidies, belastingen, vergunningen, uitkeringen, ontheffingen etcetera. Bij elk product kunt u, naast een algemene omschrijving, ook vinden of u ervoor in aanmerking komt, bij welke instantie u het product kunt aanvragen en een link naar een aanvraagformulier als dat online beschikbaar is.

Van groepen producten die logisch op elkaar volgen en die alle afgenomen en geleverd worden door dezelfde partij, is alleen het initiële product opgenomen. Dit onderdeel heeft tot doel om gebruikers op een juiste manier door te verwijzen naar de instantie waar zij gedetailleerde informatie over het product kunnen krijgen.