Help bij geografische informatie op de kaart

Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere gegevensverzamelingen van de overheid. De gegevensverzamelingen Lokale wet- en regelgeving, Berichten over uw buurt, Diensten en Register van Overheidsorganisaties kunnen verrijkt zijn met geografische kenmerken. Deze kenmerken hebben specifiek te maken met de topografische ligging, zoals op welke adressen of postcodegebieden een besluit betrekking heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een aanvraag van een vergunning voor een gehandicaptenplaats binnen de eigen gemeente.
  • Een verkeersbesluit waarin de wegbeheerder aangeeft om een bepaald verkeersteken te plaatsen of een bestaande te wijzigen.
  • Een bedrijf dat aan een weg ligt waar ineens geen vrachtwagens meer mogen komen, omdat de gemeente er een verkeersbord heeft geplaatst.

KaartModule

Een kaart zegt meer dan 1000 woorden. De geografische kenmerken, die bij een besluit worden opgenomen, kunnen op de kaart worden getoond via een online hulpmiddel, de KaartModule. Deze module wordt ingezet om geografische kenmerken te kunnen toevoegen aan publicaties, het zogeheten geocoderen. Dit is het proces waarbij adressen, plaatsen, gemeenten, postcodes omgezet worden in kaartcoƶrdinaten. De KaartModule maakt het ook mogelijk om gerichter en op een gebruiksvriendelijkere wijze de locatie op te geven waar een publicatie betrekking op heeft. Dit zorgt er vervolgens voor dat publicaties sneller kunnen worden gevonden en hierdoor een groter bereik hebben.

KOOP introduceert gefaseerd de KaartModule in al haar applicaties. Er zijn technische handleidingen beschikbaar, die bedoeld zijn voor invoerders van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten en gebruik willen maken van de KaartModule:

Problemen met KaartModule melden

Hebt u vragen en/of opmerkingen over de KaartModule, vul dan het reactieformulier in. U krijgt over het algemeen binnen vijf werkdagen een reactie.