Over identifier.overheid.nl

Functies van identifier.overheid.nl

Identifier.overheid.nl heeft twee kernfuncties:

  1. Het “resolven” van Unique Resource Identifiers (URI’s). Identifier.overheid.nl is de zogenaamde “base URL”, die de juiste bron op kan halen op basis van een URI-zoekopdracht.
  2. Centraal informatiepunt voor URI standaarden. Identifier.overheid.nl stelt informatie beschikbaar over de verschillende URI standaarden en de toepassing van deze standaarden binnen Overheid.nl.

Over URI’s

Een Uniform Resource Identifier (URI) is een machineleesbare en onveranderlijke identificatiecode van een bron. Een http-URI is een URI die geïdentificeerd wordt met behulp van het http-protocol. Een URI zegt niet direct iets over de locatie van de bron. Hiertoe wordt een Uniform Resource Locator (URL) gebruikt (het adres van een bestand op het Internet). Door de gevolgde URI strategie van Overheid.nl is een bron altijd vindbaar onder dezelfde URI, hoewel de fysieke locatie van een bestand (de URL) kan veranderen.

Op Overheid.nl worden ook URI’s gebruikt die niet het http-protocol volgen, zoals de Juriconnect en BWB-standaard. Identifier.overheid.nl kan deze URI’s niet resolven. Deze site beperkt zich tot de hieronder beschreven http-URI’s. In de toekomst zal uitbreiding plaatsvinden met andere informatieobjecten van Overheid.nl.

Resolven van URI’s

Voor het vinden van de locatie van de bron, zijn er op identifier.overheid.nl “URI resolving” capaciteiten ingericht. Dit houdt in dat vanuit identifier.overheid.nl verschillende systemen met behulp van een URI bevraagd kunnen worden. Indien een systeem de bron beschikbaar heeft dan zal deze de locatie (URL) van de bron teruggeven. Een gebruiker die in de adresbalk van zijn browser: https://identifier.overheid.nl +{een bestaande URI} invoert, zal een redirect krijgen naar de URL waarop de gezochte bron beschikbaar is. Hetzelfde resultaat wordt bereikt door een URI te zoeken met het zoekvenster op https://identifier.overheid.nl.

(HTTP-)URI standaarden binnen Overheid.nl

Binnen Overheid.nl worden verschillende URI standaarden gebruikt; ook wel “naming conventions” of “URI schemes” genoemd. Het eerste onderdeel van een URI definieert de gebruikte URI standaard.

Akoma Ntoso Naming Convention (AKN)

Akoma Ntoso (Architecture for Knowledge-Oriented Management of African Normative Texts using Open Standards and Ontologies) is een internationale technische standaard om juridische en wetgevingsdocumenten op een gestructureerde manier in uit te drukken. De standaard bevat twee onderdelen: a) een ‘XML vocabulaire’, b) naamgevingsafspraken (naming convention) om officiële overheidsdocumenten van een unieke identifier te voorzien, gebaseerd op het FRBR-model  (Functional Requirements for Bibliographic Records). Binnen Overheid.nl is op dit moment enkel de AKN naming convention specifiek voor de Omgevingswet geïmplementeerd. Bekendmakingen en geconsolideerde regelingen die onder de Omgevingswet vallen zijn voorzien van AKN URI’s, te herkennen aan het eerste onderdeel van de URI: /akn/… 

De toepassing van AKN is in meer detail beschreven binnen de documentatie van de Standaard Officiële Publicaties (STOP): https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/identificatie_doc_pub.html?v=h

Juridisch Object Identificatie Naming convention (JOIN)

De JOIN Naming Convention is een standaard die nauw verbonden is met AKN. De AKN standaard legt zich vooral toe op tekstidentificatie en heeft beperkte mogelijkheden voor de identificatie van niet-tekstuele informatie. JOIN is gebaseerd op AKN en wordt vooral gebruikt voor de identificatie van niet-tekstuele informatie zoals geometrieën. De toepassing van JOIN binnen het kader van de Omgevingswet is in meer detail beschreven binnen de documentatie van de Standaard Officiële Publicaties (STOP): https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/identificatie_niet-tekst.html?v=h