Resultaten 1 - 10 van 105 resultaten

 • Brengparkjes voor glas, textiel, papier en karton

  Brengparkjes voor glas, textiel, papier en karton

 • Afval, restafval

  3 manieren: beter afvalscheiden, laten ophalen of milieustraat

 • Werk zoeken (jonger dan 27 jaar)

  Werk zoeken (jonger dan 27 jaar)

 • Sportvereniging en sporthallen

  Zie voor namen en adressen de online gemeentegids.

 • Beleidsstukken

  Beleidsstukken

 • Welzijnssubsidie aanvragen

  2 soorten: incidenteel en structureel Incidentele subsidie het hele jaar door aanvragen Incidentele welzijnssubsidie wordt verleend aan activiteiten die eenmalig of 1x per jaar voorkomt Structurele subsidie aanvragen voor 1 juni Structurele subsidies

 • In- of uitrit aanleggen, omgevingsverunning

  In- of uitrit is een aansluiting vanuit perceel op de openbare weg Check aanvraag voor vergunning via omgevingsloket.nl U moet kosten (leges) betalen

 • Voorwerpen plaatsen op de

  ontheffing vragen als u op de openbare weg een voorwerp gaat plaatsen (zoals vuil- of opslagcontainer, keetwagen, toilet etc.) langer dan 3 achtereenvolgende dagen dan heeft u een ontheffing nodig

 • Elektrische laadpaal

  In de gemeente Bloemendaal zijn een aantal oplaadpunten voor elektrische auto's. Zie www.oplaadpunten.nl

 • Afval, plastic, blik en drinkpakken

  2 manieren: laten ophalen of milieustraat Drinkpakken, drankblikjes en conservenblikjes ook bij plastic afval