Resultaten 1 - 10 van 150 resultaten

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Wie kan een verhuizing doorgeven? U kunt een verhuizing doorgeven: van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist. van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde...

 • Sportaccommodaties en velden huren

  Tarieven huur De tarieven voor de huur van een sportaccommodatie zijn onder andere afhankelijk van het soort vereniging, gebruik en het gedeelte van de accommodatie dat verhuurd wordt. In sommige gevallen kunt u namelijk ook een deel van de accommodatie huren. Sportzalen kunnen half of volledig gehuurd...

 • Ligplaats vaartuig

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (zie artikel 5:25) kunnen burgemeester en wethouders gedeelten van het openbare water aanwijzen, waar het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te...

 • Recreatiewoning bewonen

  Wilt u permanent gaan wonen in een woning, (sta)caravan of ander bouwwerk die geregistreerd staat als recreatiewoning? Overleg met de gemeente of dit kan. Een recreatiewoning is een woning die u beschikbaar heeft voor u zelf of voor een ander, zonder dat iemand de woning gebruikt als hoofdverblijf....

 • Rommelmarkt / snuffelmarkt organiseren

  Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen. Tijdig indienen Uw aanvraag moet u minimaal 8 weken vooraf indienen.

 • Ongediertebestrijding

  Als u vragen heeft over het bestrijden van ongedierte en de processierups dan neemt u contact op met de gemeente Weert. Voor meer informatie over het bestrijden van de eikenprocessierups, kijk op deze website ook bij Eikenprocessierups, bestrijding De gemeente kan gespecialiseerde mensen inzetten om...

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Kosten De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager. De kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, de graafwerkzaamheden en de gebruikte materialen. Bij een "standaard rioolaansluiting" is de afstand tussen de perceelgrens en de gemeentelijke riolering...

 • Naamskeuze, verklaring

  U moet de keuze voor de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij de geboorteaangifte kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een naamskeuze kenbaar maken kan alleen voor kinderen die formeel 2 ouders hebben. Meenemen Bij naamskeuze dienen beide ouders aanwezig te zijn. Omdat...

 • Fietsen in de binnenstad

  Voorbeelden van uitkeringsfraude Woonomstandigheden: bijvoorbeeld samenwonen, schijnverlating, woningdeling, het niet wonen op het opgegeven adres. Vermogen: bijvoorbeeld auto's, bankrekeningen, onroerend goed (in zowel binnen- als buitenland). Werk: b ijvoorbeeld inkomsten of (parttime) werkzaamheden....

 • Bouw en verbouw, toezicht

  Vermoedt u dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Het kan dan gaan over: een (ver)bouw(ing) zonder vergunning; een (ver)bouw(ing) welke niet conform bouwtechnische voorschriften verloopt; werkzaamheden buiten normale werktijden of...