Resultaten 1 - 10 van 102 resultaten

 • Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

  Als u de gemeentelijke belasting niet binnen de vervaltermijnen kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding is een benoeming binnen een bepaalde orde. In de volksmond wordt dit ook wel 'lintje' genoemd.

 • Medische keuring voor uw rijbewijs

  Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen. Een arts beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden.

 • Inrit aanleggen

  Wilt u een inrit maken bij uw bedrijf of huis? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie.

 • Rijksmonument verbouwen of slopen

  Een rijksmonument is een beschermd bouwwerk. Bent u eigenaar van een pand of terrein dat aangewezen is als beschermd monument en wilt u restaureren, grondig verbouwen of slopen?

 • Berm gebruiken

  U mag een berm of een gedeelte van de weg niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor die is bedoeld.

 • Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

  Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten.

 • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien

  In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied.