Resultaten 1 - 10 van 286 resultaten

 • Zelfbeheer openbaar groen

  #

 • Luiers en incontinentiemateriaal

  De gemeente Maastricht zamelt luiers en incontinentiemateriaal in.

 • Bebording en markering

  B

 • Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig.

 • Bedrijfsafvalinzameling

  De gemeente haalt alleen het huishoudelijk afval van particulieren op. Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Er zijn inzamelbedrijven die bedrijfsafval op kunnen halen. Hiervoor neemt u zelf contact op met een inzamelbedrijf.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Alcoholwetvergunning

  Een ondernemer moet een alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) hebben om alcoholische dranken te schenken.

 • Calamiteiten bedrijven, melding

  Calamiteiten zijn alle onverwachte gebeurtenissen binnen een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, veiligheid of voor het milieu.

 • Circus organiseren

  U heeft verschillende vergunningen nodig om circusvoorstellingen te geven in een tent. In elk geval heeft u een speelvergunning nodig.

 • Antireclamesticker

  De antireclamesticker kunt u ophalen bij het GemeenteLoket tijdens de openingstijden.Of u belt de servicelijn van Milieudefensie (020 62 62 620). Dan krijgt u de stickers thuis gestuurd. U moet dan wel de verzendkosten betalen.