Resultaten 1 - 10 van 105 resultaten

 • Energiesubsidie

  Wilt u uw woning of bedrijfspand energiezuinig maken? Of wilt u zonnepanelen plaatsen? Bekijk de mogelijkheden op duurzaambouwloket.nl

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor het gebruiken van gemeentegrond. U betaalt dit voor voorwerpen die u op, in of boven de openbare grond plaatst. Bijvoorbeeld: Terras Container Uithangbord Luifel Bouwsteiger Regelen Neem contact met ons op.  Geef door: Welke grond u wilt gebruiken. Wat u precies wilt neerzetten of doen. Hoeveel ruimte in m2 u nodig heeft. De datum en het tijdstip. Welke periode u de grond gebruikt. Wat u moet weten Als u gemeentegrond gebruikt, heeft u misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u nakijken via het Omgevingsloket online. Tarieven Bekijk de tarieven

 • FinanciĆ«le ondersteuning voor (startende) ondernemers

  Bent u (startende) ondernemer en bent u op zoek naar financiële ondersteuning? Neem dan contact op met het Ondernemersloket om uw vraag te stellen. Dat kan via 14 0117 of ondernemen@gemeentesluis.nl. Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ) Wilt u een bedrijf starten vanuit een uitkering of dreigende werkloosheid? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ)

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Alleen nuts-en telecombedrijven mogen kabels en leidingen in de grond aanleggen. Daarvoor hebben ze toestemming van de gemeente nodig. Regelen Als nuts- of telecombedrijf regelt u alle meldingen en vergunningen via MOORwerkt.nl. Wat u moet weten De voorwaarden voor de aanleg zijn opgenomen in het handboek kabels en leidingen (PDF). 

 • WOZ-beschikking/waarde

  De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting. WOZ beschikking Elke belanghebbende die een aanslag OZB krijgt, ontvangt automatisch een WOZ-beschikking. Als u een WOZ-beschikking ontvangt, betekent dit niet automatisch dat u ook belastingplichtig bent. Andersom geldt ook. Als u geen WOZ-beschikking ontvangt, kunt u toch belastingplichtig zijn. WOZ waarde De WOZ-waarde is het bedrag dat uw pand bij verkoop zou kunnen opbrengen op 1 januari van het lopende jaar.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Bent u gehandicapt en wilt u uw auto graag dichtbij uw voordeur parkeren? Als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft, dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Regelen Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Neem contact met ons op en maak een afspraak. Of vul het aanvraagformulier in en stuur deze naar ons op. Meenemen Uw gehandicaptenparkeerkaart. Voorwaarden Voorwaarden zijn onder meer: U heeft een gehandicaptenparkeerkaart. U kunt niet op eigen terrein parkeren. U moet vaak verder weg parkeren omdat het te druk is. Kosten U hoort vooraf wat het kost. Pas na uw instemming met de kosten gaat de gemeente aan de slag.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Of staat iemand niet ingeschreven, die wel op uw adres woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Direct regelen Neem contact met ons op voor een afspraak. Wat u moet weten Om een adresonderzoek te starten, heeft u nodig: Uw identiteitsbewijs. Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen. Kosten Geen.

 • Forensenbelasting

  Bent u geen inwoner van de gemeente Sluis? Maar heeft u hier wel een woning? Dan kunt u van Sabewa Zeeland een aanslag krijgen voor forensenbelasting. Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting. Tarieven Bekijk de tarieven Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken.

 • Jongerenloket - Leren in Zeeland

  Regionaal Bureau Leerlingenzaken Zeeuws-Vlaanderen Bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen kunt u terecht met vragen over: Leerplicht Verzuim Voortijdig schoolverlaten Schoolvakanties Leerlingenvervoer Inwoners van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis kunnen hier met hun vragen terecht.

 • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Of bij een afscheiding tussen balkons of dakterassen, zonweringen of rolluiken. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningscheck op het Omgevingsloket of neem contact met ons op.