Resultaten 1 - 10 van 67 resultaten

 • Speelautomatenhal, aanvragen

  Als u een speelautomatenhal wil exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig

 • Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Starterslening

  Voor starters op de woningmarkt De eerste 3 jaar zijn rente- en aflossingsvrij De lening heeft een looptijd van 30 jaar

 • Leerlingenvervoer

  Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Bekijk alle voorwaarden op deze pagina en regel het online.

 • Koninklijke onderscheiding

  Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving.

 • Parkeerontheffing blauwe zone inwoners

  Ontheffing is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden Als u een nieuwe auto koopt, moet u de ontheffing opnieuw aanvragen

 • Bedrijf vestigen of veranderen

  Ga naar de website van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Vul de vragen in van de Activiteitenbesluit Internet Module Bepaal of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internet Module, of, Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket Online

 • Milieuvragen of klachten

  Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken voor de gemeente uit Dien uw klacht in bij de Omgevingsdienst West-Holland

 • Plaagdieren

  Plaagdieren zijn dieren die voor overlast kunnen zorgen. Ook kunnen ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Op deze pagina leest u wat u moet doen als u overlast ervaart van een van de onderstaande dieren.