Resultaten 1 - 10 van 205 resultaten

 • Elektrisch varen 2023

  Subsidie elektrisch varen

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

 • Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  Je kunt subsidie aanvragen als je de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

  Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Vuurwerk, ontbrandingsmelding

  Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken moet u dit vooraf melden bij de provincie. Dit heet een ontbrandingmelding. Na ontvangst van de ontbrandingsmelding

 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook wordt het ontwerp 8 weken ter inzage op