Resultaten

111 - 115 van de 115 Resultaten
Toon producten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo hebt u al uw geldzaken op één plek bij de hand. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt. Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

 • Evenement organiseren

  Evenementenvergunning Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Melding klein evenement Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen: er minder dan 150 personen aanwezig zijn; het evenement tussen 07:00 uur en 23:00 uur plaatsvindt als de volgende dag een werkdag is en tussen 07:00 uur en 01:00 uur als de volgende dag geen werkdag is; het geluidsniveau van versterkte muziek en/of versterkt stemgeluid tijdens het evenement niet hoger is dan 50 dB(A); het evenement niet plaatsvindt op een doorgaande weg of op of aan een andere weg als daardoor het verkeer en/of de hulpdiensten ernstig worden belemmerd; er geen gesloten tent wordt geplaatst en tenten en andere objecten niet op de rijbaan worden geplaatst, tenzij deze gemakkelijk en onmiddellijk te verplaatsen zijn: er een organisator is; de organisator ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding heeft gedaan.  Drank- en Horecawet Als u zwak alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement, kunt u de ontheffing online regelen. Als u een evenementen vergunning online aanvraagt, hoeft u deze ontheffing drank en horeca niet apart aan te vragen, dit wordt in het online evenementen formulier geregeld.  Voor het schenken en verkopen van zwak alcoholhoudende dranken tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden: U mag geen zwak alcoholhoudende dranken schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen. De persoon die verantwoordelijk is voor de verstrekking van alcohol (de  leidinggevende): is minimaal 21 jaar is niet van slecht levensgedrag is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Geen ontheffing nodig. Bij besloten activiteiten die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals buurtfeesten en straatbarbecues, hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Extra informatie Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Leerlingenvervoer

  Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen? U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of een handicap. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling van en naar het woonadres en de dichtstbijzijnde gewenste school. Op basis van het advies van Argonaut Advies BV, beoordeelt de gemeente óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling in aanmerking komt. In de volgende gevallen kunt u in aanmerking komen voor aangepast vervoer: als een geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap aangepast vervoer vereist; als de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50 procent of meer teruggebracht kan worden; als openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet met de (brom)fiets kan reizen. Aangepast vervoer voor een (speciale) school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten op basis van een kilometervergoeding als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen en niet met de fiets? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Wilt u uw kind met eigen vervoer naar school brengen en halen? Dan kan de gemeente besluiten hiervoor een kilometervergoeding te geven als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Aangepast vervoer voor het voortgezet (speciaal) onderwijs Kan uw kind niet zelfstandig reizen vanwege een structureel lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap? De gemeente vergoedt de kosten op basis van kilometervergoeding als uw kind onder begeleiding kan fietsen of de gemeente vergoedt de kosten van open­baar vervoer voor het kind en haar/zijn begeleider. Advies Argonaut  Gaat uw kind naar: groep 8, dan wel het laatste leerjaar van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs regulier voortgezet onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs En kan uw kind niet zelfstandig reizen? Dan wordt Argonaut Advies ingeschakeld om medisch advies te geven over hoe uw kind naar school kan reizen. Zie brief van Argonaut Advies, hierin staat vermeld wat u moet aanleveren en op welke manier. De vervoersvoorzieningen kilometervergoeding voor vervoer per fiets vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding) aangepast vervoer Heeft u aangegeven dat uw kind zelfstandig kan fietsen? Dan zal op basis hiervan het besluit door de gemeente worden genomen en wordt Argonaut Advies B.V. niet om advies gevraagd.

 • Afvalinzameling

  Afval niet opgehaald Neem contact op met 0800 0492. U mag uw afval pas aanbieden na 22.00 uur voor de ophaaldag. De inzamelaar start met ophalen om 07.30 uur. U moet uw container op de ophaaldag vóór 20.00 uur weer binnen hebben gezet.  Plastic, Metaal en Drankkartons Bent u benieuwd wanneer u gebruik kunt maken van onze afvalophaaldiensten? Op de website van Blink kunt u hier alles over lezen. In Nuenen zijn kroonringen geplaatst om uw PMD zak aan te hangen. De kroonringen zijn niet bedoeld voor opslag. Wanneer PMD bij u wordt opgehaald, kunt u zien in de afvalkalender. U kunt het PMD afval ook gratis naar de milieustraat brengen Waar kunt u gratis PMD zakken halen? gemeentehuis Nuenen; alle supermarkten in Nuenen (m.u.v. Aldi); milieustraat De Huufkes 48-50. Twijfelt u of iets bij het PMD afval hoort? Kijk dan in de afvalwegwijzer. Ophalen grof afval Grof afval wordt één keer in de maand, de laatste woensdag van de maand, door de gemeente opgehaald. U kunt voor het aanbieden van grofvuil één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.  Een sticker kost € 20,00 waarvoor u één colli grofvuil kunt laten ophalen. Deze colli mag niet groter zijn dan 0,5x0,5x1,5 meter. Op deze colli plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij de colli mee moet nemen. Natuurlijk blijft het mogelijk om grof huisvuil weg te brengen naar de Milieustraat. Op vertoon van uw milieupas kunt u daar grof huishoudelijke afvalstoffen tot 2m3 per keer aanbieden.  Snoeiafval De gemeente Nuenen haalt 2 x per jaar snoeiafval op. De inzameldag voor snoeihout is op de laatste woensdag van maart en oktober. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. Belt u even voor een afspraak met (040) 2631631. Een sticker kost € 7,70. Voor dit bedrag kunt u 1 bundel snoeihout laten ophalen. Een bundel mag niet groter zijn dan 0,5*0,5*1,5m. Op het snoeihout plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het moet meenemen. Leg het snoeihout veilig maar wel bereikbaar voor de vrachtwagen neer.  Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat. Het aanleveren van snoeihout is gratis, neemt u wel uw milieupas mee. Klein Chemisch Afval (KCA) Hebt u als particulier  KCA? Dan kunt u dit afgeven bij de Milieustraat. Bij sommige supermarkten en bouwmarkten kunt u batterijen inleveren. Elektrische apparaten kunt u inleveren bij de elektronicazaak of de milieustraat. Bent u benieuwd welk afval tot KCA behoort? Op de website van Blink kunt u hier alles over lezen.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In het centrum van Nuenen is een blauwe zone van kracht. Elk parkeervak in dit gebied is voorzien van een blauwe lijn. U mag met een parkeerschijf parkeren in de parkeervakken in de blauwe zone (parkeerschijfzone). Dit geldt alleen voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. De parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit. Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hoeven de parkeerschijf niet te gebruiken. U herkent de parkeerschijfzone aan het verkeersbord. Op dit bord staat de maximale parkeertijd van 2 uur en wanneer de blauwe zone geldt. In Nuenen geldt de blauwe zone van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. U kunt een ontheffing aanvragen wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet. De blauwe zone in Nuenen omvat: Parkstraat tussen Park en Voirt Park Kerkstraat, tussen Park en Kerkstraat 4 Vincent van Goghstraat, tussen Park en Pastoor Aldenhuijsenstraat (tot en met huisnummer 72) Margot Begemannstraat, tussen Vincent van Goghstraat en het nieuwe parkeerterrein van Jan Linders Een derde van het Vincent van Goghplein Berg, tussen Park en Berg 54 Weverstraat, tussen Berg en Larikslaan Papenvoort, tussen Berg en Papenvoort 11 Beekstraat, tussen Berg en Beekstraat 2c Mgr. Cuytenlaan, tussen Berg en Mgr. Cuytenlaan 4 Parkhof Walburg De Smidse Bekijk de plattegrond van het gebied. Voorwaarden Als bewoner komt u in aanmerking voor een ontheffing, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U woont, en staat ingeschreven, op een adres binnen de blauwe zone. U bent in het bezit van de auto(’s) waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Het is nodig dat u voor elke auto een kentekenbewijs op naam en/of een leaseovereenkomst overlegt. U beschikt over geen of maximaal 1 parkeerplaats bij de woning. De gemeente toetst of u voldoet aan de voorwaarden aan de hand van de Basis Registratie Personen, de aangeleverde gegevens en onze eigen administratie over parkeergelegenheid bij de woning. Voor ontheffingen gelden de volgende uitgangspunten: De ontheffing is 2 kalenderjaren geldig, daarna moet deze verlengd worden De ontheffing geldt alleen in uw eigen straat. Wanneer er geen openbare parkeerplaatsen in uw straat zijn, geldt uw ontheffing voor een aangrenzende straat. Wij verstrekken maximaal 2 ontheffingen per huishouden, dit is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen bij de woning. Voor elke parkeergelegenheid bij de woning wordt er 1 ontheffing minder verstrekt, dat wil zeggen: Als u geen parkeergelegenheid bij de woning heeft kunt u maximaal 2 ontheffingen aanvragen. Als u één parkeergelegenheid bij de woning heeft kunt u maximaal 1 ontheffing aanvragen. Als u twee of meer parkeergelegenheden bij de woning heeft, dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing. Het is desgewenst mogelijk om een ontheffing te voorzien van 2 kentekens. Daarmee geven wij u de mogelijkheid om zelf te kiezen welke auto u in de blauwe zone parkeert en welke auto op parkeergelegenheid bij de woning of buiten de blauwe zone.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties