Resultaten 11 - 20 van 149 resultaten

 • Jaaropgaven Sociale Zaken

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen. Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt deze maar één keer.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U gaat persoonlijk naar de gemeente en tekent in elkaars bijzijn de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Afspraak maken Om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk maakt u een afspraak via tel. 0525 63 82 00. 

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Als u een kansspel wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door. Klein kansspel melden U kunt ook schriftelijk een klein kansspel melden (pdf, 336kb)

 • Klacht indienen

  Vindt u dat een bestuurder of medewerker van de gemeente Oldebroek u of iemand anders onbehoorlijk heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. Dien online uw klacht in  Het is ook mogelijk om uw klacht mondeling of schriftelijk in te dienen. Om uw klacht mondeling in te dienen kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator via tel. 0525 63 82 00. Uw schriftelijke klacht kunt u indienen door een brief te sturen naar gemeente Oldebroek, t.a.v. de klachtencoördinator, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. 

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente. In uw woonomgeving moet een dusdanige krapte in beschikbare parkeerruimte zijn dat parkeren op acceptabele afstand van uw woning niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. Daarnaast kijkt de gemeente bij de beoordeling naar de verkeersveiligheid. Een gehandicaptenparkeerplaats bestaat uit de volgende voorzieningen: een parkeervak gemarkeerd met een kruis; een verkeersbord met een kentekenbord. De parkeerplaats is ongeveer 3 meter breed (in geval van gestoken parkeren). Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen U kunt ook schriftelijk een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen (pdf, 352kb).

 • Maaltijdvoorziening

  Woont u zelfstandig in de gemeente Oldebroek? En bent u door uw leeftijd en/of een beperking niet in staat zelf voor uw warme maaltijd te zorgen? Dan kunt u een warme maaltijd aanvragen. Maaltijdvoorziening aanvragen met DigiD U kunt ook schriftelijk een maaltijdvoorziening aanvragen (pdf, 328kb) aanvragen of telefonisch via tel. 0525 63 82 00.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Voor het plaatsen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een vergunning of toestemming nodig van de gemeente. De gemeente verleend alleen een vergunning/toestemming voor kabels en/of leidingen van algemeen belang (nutsvoorzieningen). Voor communicatiekabels zijn de regels van de Telecommunicatiewet van toepassing. Ook gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken. Horecabedrijven en slijterijen vragen Model A aan. Paracommerciële instellingen vragen model B aan. Vraag de alcoholvergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Alcoholvergunning model A (pdf, 831kb) Alcoholvergunning model B (pdf, 660kb)

 • Standplaats weekmarkt

  Bent u ondernemer en wilt u een vaste standplaats of dagplaats op de weekmarkt in Wezep of Oldebroek? Dan kunt u contact opnemen met de stichting Markten Noord Veluwe. Locatie en tijden weekmarkten Donderdag: weekmarkt Wezep van 13.00 uur tot 17.00 uur op het Meidoornplein. Vrijdag: weekmarkt Oldebroek van 08.00 uur tot 12.00 uur op het Lambertusplein langs de Zuiderzeestraatweg.

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting aan de gemeente als u een verblijf met overnachting aanbiedt tegen vergoeding (in welke vorm dan ook) binnen de gemeente aan personen die niet in de gemeente staan ingeschreven. Deze belasting mag u verhalen op degene voor wie het verschuldigd is.