Resultaten 11 - 20 van 56 resultaten

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u verkopen of informatie verstrekken op een aangewezen plek, maar niet op de weekmarkt? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig.

 • Kwijtschelding belasting en heffingen

  Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt en u heeft geen vermogen kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.

 • Subsidie gemeentelijk monument aanvragen

  Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en wilt u onderhoud laten uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  U kunt bij de balie een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Ook kan uw werkgever een vOG aanvraag rechtstreeks bij de Dienst Justis voorbereiden.

 • Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) aanvragen

  Een Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u online aanvragen. Houd uw DigiD bij de hand.

 • Bouw- of omgevingsvergunningen inzien/kopie maken

  Kopieën opvragen van goedgekeurde (oude) bouwplannen, tekeningen en vergunningen kunt u opvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 • Bijstandsuitkering

  De bijstandsuitkering is een ondersteuning als u onvoldoende inkomsten heeft. Schrijf u als werkzoekende bij Werk.nl en neem daarna contact op met de gemeente.

 • Afschrift burgerlijke stand aanvragen

  Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Als dit gemeente Heemskerk was, kan dit online met uw DigiD.

 • Kind erkennen

  U kunt juridisch ouder worden van uw kind als dit niet automatisch gebeurt. Dit kan voor of na de geboorte van uw kind. Dit regelt u bij de gemeente of notaris.

 • Omgevingsvergunning (ver)bouwen of melding bij slopen

  U gaat bouwen, verbouwen of slopen en wil een vergunning aanvragen of een melding doen. Ook als u een boom wilt kappen.