Resultaten 221 - 230 van 248 resultaten

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Bijstand, jaaropgave

  U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Gebruik Openbare Grond

  Als u als burger, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan kunt u bij de gemeente een melding doen of een vergunning aanvragen. Dit kan voor bijvoorbeeld het plaatsen van een afvalcontainer, een steiger, een keetwagen, een toiletcabine of het opslaan van bouwmaterialen, zoals zand, grint, stenen, enzovoorts. U doet altijd een melding, de omvang bepaald of u ook een vergunning moet aanvragen. Zie 'Hoe werkt het' voor uitleg melding of vergunning. U heeft bij allebei een schets nodig van de locatie van gebruik.

 • Kinderopvang starten

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een: kinderdagverblijf; gastouderbureau; buitenschoolse opvang (BSO). Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein. Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

 • WOZ-waarde

  De BSGR bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De BSGR gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Dit is geregeld via de BSGR

 • Rioolverstopping

  De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein. Riool verstopt Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.  Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten. Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

 • Verkiezingen, stemmen voor 70-plussers

  Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u straks per brief stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021. Ook kunt u eerder naar het stemlokaal komen, namelijk op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021. Zo kunt u veilig uw stem uitbrengen. U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen. 

 • Duiven laten uitvliegen

  Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover. Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.