Resultaten 221 - 230 van 247 resultaten

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Gebruik Openbare Grond

  Als u als burger, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan kunt u bij de gemeente een melding doen of een vergunning aanvragen. Dit kan voor bijvoorbeeld het plaatsen van een afvalcontainer, een steiger, een keetwagen, een toiletcabine of het opslaan van bouwmaterialen, zoals zand, grint, stenen, enzovoorts. U doet altijd een melding, de omvang bepaald of u ook een vergunning moet aanvragen. Zie 'Hoe werkt het' voor uitleg melding of vergunning. U heeft bij allebei een schets nodig van de locatie van gebruik.

 • Kinderopvang starten

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een: kinderdagverblijf; gastouderbureau; buitenschoolse opvang (BSO). Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein. Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

 • WOZ-waarde

  De BSGR bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De BSGR gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Dit is geregeld via de BSGR

 • Rioolverstopping

  De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein. Riool verstopt Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.  Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten. Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

 • Verkiezingen, stemmen voor 70-plussers

  Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u straks per brief stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021. Ook kunt u eerder naar het stemlokaal komen, namelijk op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021. Zo kunt u veilig uw stem uitbrengen. U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen. 

 • Duiven laten uitvliegen

  Als u uw duiven wilt loslaten, moet u er rekening mee houden dat duiven niet altijd mogen uitvliegen. In het voorjaar zorgen wilde duiven namelijk vaak voor schade aan de akkers van boeren. Daarom kan de gemeente een periode vaststellen waarin u uw duiven binnen moet houden, zodat jagers het aantal wilde duiven kunnen uitdunnen. Die periode kan een week duren, maar bijvoorbeeld ook een dag per week. De gemeente overlegt vooraf met postduifverenigingen hierover. Als u uw duiven in dezelfde periode wilt laten uitvliegen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.