Resultaten 361 - 363 van 363 resultaten

  • Kunst- en cultuursubsidies 2024

    Cultuur draagt bij aan individuele groei, geeft vorm aan de samenwerking tussen inwoners en zorgt voor participatie van de inwoners in de samenleving. Cultuur is een instrument dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen. Om cultuur binnen de Hoeksche Waard te stimuleren stelt gemeente Hoeksche Waard een kunst- en cultuursubsidie beschikbaar. Een aanvraag voor een incidentele kunst- en cultuursubsidie…

  • Leerlingenvervoer

    U hebt mogelijk recht op leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan. Vraag voor 1 juni een vergoeding voor leerlingenvervoer aan. Als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige jaar, kiest u voor de verkorte aanvraag. Zijn er wel wijzigingen of vraagt u voor het eerst een vergoeding aan? Kies…

  • Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee - (VAWOZ) 2031 – 2040

    Tot aan 2030 wordt circa 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee gerealiseerd. Dit is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van ons land. Voor de verdere verduurzaming van Nederland heeft het kabinet de ambitie om nog meer windenergie op zee op te wekken na 2030. Tussen 2031 en 2040 wordt rekening gehouden met circa 29 GW extra windenergie op…