Resultaten 1 - 10 van 86 resultaten

 • Bodemverontreiniging

  Als u te maken krijgt met bodemverontreiniging, moet u dit melden bij de provincie.

 • Geluidsoverschrijding sportmotoren

  Het is verboden sportmotoren te gebruiken buiten een speciaal daarvoor bestemd sportterrein.

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Opruiming drugsafval Groningen 2020

  In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen.

 • Opstijgen en landen vliegtuig of helikopter buiten vliegveld

  Wilt u een luchtvaartuig laten opstijgen of landen buiten een officieel vliegveld? Dan hebt u daarvoor een ontheffing nodig, de zogenaamde 'ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing).

 • Zwembad of zwemplas oprichten, wijzigen of uitbreiden

  Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden.

 • Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

  Met de regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

 • Zwembad, ontheffing regelgeving hygiëne

  Zwembaden en zwemplassen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Een badinrichting mag pas open voor publiek als aan alle eisen is voldaan.

 • Evenementen op of aan het water

  Voor korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg vraagt u toestemming bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere zwemwedstrijden, sprietlopen, roei- en kanotochten.

 • Karakteristieke gebouwen Overschild

  In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden. U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden.