Resultaten 1 - 10 van 47 resultaten

 • Melding openbare ruimte

  Geef uw melding over bijvoorbeeld een rioolverstopping, containers, groenvoorziening of wegen door.

 • Ventvergunning

  Voorwaarden Een ventplaats ligt minstens 100 meter van een vaste standplaats of marktplaats verwijderd. Een ventvergunning wordt voor onbepaalde tijd verstrekt. Kosten De kosten voor een commerciële ventvergunning bedragen jaarlijks € 108,25. Deze kosten zijn verbonden aan de vergunning, niet aan de termijn waarvoor u een vergunning aanvraagt. Aanvraag Een ventvergunning kunt u aanvragen via het formulier ventvergunning.

 • Sportsubsidie

  De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor: stimulering van sportdeelname voor diverse doelgroepen toernooien sport -en beweegevenementen samenwerking behoud en werving vrijwilligers (sporttechnisch kader) behoud en werving (nieuwe) leden  Voorwaarden Criteria sportsubsidie Aa en Hunze (pdf, 34 kB) Aanvraag Wilt u een sportsubsidie aanvragen? Vult u dan het formulier Aanvraag sportsubsidie in. U krijgt altijd een bevestiging.

 • Terrasvergunning

  De gemeente kent geen terrasvergunning. Wilt u een terras exploiteren bij een horecabedrijf? Dan moet u dit aangeven bij de aanvraag van de drank- en horecavergunning.

 • Melding openbare ruimte

  Geef uw melding over bijvoorbeeld een rioolverstopping, containers, groenvoorziening of wegen door.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wat u moet weten De gemeente geeft uw persoonsgegevens door aan andere overheidsinstellingen. Instanties die uw gegevens ontvangen zijn daarvoor geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verstrekking van deze gegevens kunt u niet voorkomen. Hiervoor kunt u geen geheimhouding aanvragen.  Daarnaast zijn er nog andere instanties die uw gegevens krijgen. Bijvoorbeeld notarissen, advocaten, sport- of muziekvereniging. Wilt u weten welke instanties, kijk dan op de website http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/  Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan particulieren en commerciële instellingen.  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven, vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking).  Meteen aanvragen U kunt digitaal een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.  Verzoek indienen Wil u liever persoonlijk een verzoek tot geheimhouding indienen, maak dan een afspraak. U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.  Maak afspraak    

 • Naamgebruik

  Hebt u een geregistreerd partnerschap, bent u getrouwd of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. Op officiële documenten verandert uw naam niet. Uw eigen achternaam verandert hierdoor niet. U geeft alleen aan met welke naam u wilt worden aangeschreven door de overheid. U kunt kiezen uit: (E) Eigen naam (V) Naam partner gevolgd door de eigen naam (P) Naam partner (N) Eigen naam gevolgd door de naam partner Keuze naamgebruik doorgeven U kunt uw keuze voor naamgebruik doorgeven via het formulier naamgebruik wijzigen (DigiD).

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de BRP (voorheen GBA) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een echtscheiding. Aanvragen U kunt een uittreksel BRP op 3 manieren aanvragen: Online: u vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd. Aan de balie van het gemeentehuis, u kunt hiervoor online een afspraak maken. Schriftelijk. U stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatie naar de gemeente.  Meenemen Geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart meenemen; Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant. Kosten Online: gratis Balie € 8,65 Meertalig uittreksel BRP/internationaal uittreksel BRP U kunt ook een meertalig uittreksel BRP aanvragen. Dit uittreksel kost € 11,40. Dit moet u online betalen. Machtiging U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of uittreksel voor u af te halen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn; De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek; Deze brief moet door beiden zijn ondertekend; De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.  Uittreksel nalatenschap / Controle nalatenschap Wilt u een uittreksel nalatenschap aanvragen? Ga dan naar het formulier BRP en kies voor Uittreksel nalatenschap.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Aanvragen U kunt een uittreksel burgerlijke stand op 2 manieren opvragen: online via het formulier Uittreksel Burgerlijke Stand. U logt in met DigiD en betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. aan de balie van het gemeentehuis, u kunt hiervoor een afspraak maken. Meenemen geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart; als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart meenemen; geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant. Kosten Nationaal en internationaal: € 15,70 Uittreksel Burgerlijke Stand De gemeente maakt uittreksels bij: geboorte; huwelijk of partnerschapsregistratie; echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie; overlijden. De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen. Aanvragen Een verklaring omtrent gedrag is op drie manieren aan te vragen: Via Justis.nl. Uw aanvraag is digitaal klaargezet door de organisatie die de Verklaring omtrent gedrag van u vraagt. U vraagt de VOG dan digitaal aan via op www.justis.nl.  Digitaal aanvragen bij de gemeente. U heeft een aanvraagformulier ontvangen van de organisatie die een VOG van u vraagt. U kunt met uw DigiD online een aanvraag doen en het formulier van de organisatie uploaden. Dit kan via iBurgerzaken. Aanvragen op het gemeentehuis. U kunt tijdens openingstijden een Verklaring omtrent gedrag aanvragen in het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken.  Wat is nodig voor een VOG? volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever); geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart (van aanvrager en bij machtiging ook van gemachtigde); een machtigingsformulier (als de aanvrager niet zelf komt); geld: de kosten moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald. Kosten € 41,35 Als vrijwilliger in de gemeente Aa en Hunze kunt u een VOG gratis krijgen wanneer u een verklaring van Impuls heeft. Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na twee tot vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post. Gastouderopvang Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.