Resultaten 1 - 10 van 210 resultaten

 • Gemeentelijk monument, omgevingsvergunning

  Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud.

 • Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien en of het opvoeden van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de jeugdhulpverleners van het Sociaal loket.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) voor ondernemers

  Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u online een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of een nabestaandenonderzoek aanvragen.

 • Ongediertebestrijding

  Heeft u last van ratten, wespen of kakkerlakken? Dan kan de gemeente u helpen bij het bestrijden van het ongedierte.

   

 • Jaarlijkse subsidies

  Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die per (boek)jaar of een aantal (boek)jaren aan een instelling wordt verstrekt voor voortdurende activiteiten. U vraagt de subsidie online aan.

 • Overlast melden

  Met dit formulier meldt u overlast. Geef aan waar u hinder van ondervindt en waar dit plaatsvindt. Uw melding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

 • Ter inzage legging

  Met het ter inzage leggen van (ontwerp-)besluiten biedt de gemeente u de mogelijkheid om de (ontwerp-) besluiten in te zien.

 • Individuele studietoeslag aanvragen

  Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

 • Vermoeden woonfraude melden

  Vermoedens van woonfraude kunt u online melden. Doe dit als u denkt dat in een woning sprake is van onderhuur, leegstand, illegale kamerverhuur, overbewoning of een wietplantage. U mag uw melding anoniem doorgeven.

 • Grafonderhoudsrecht

  Voor het door de gemeente onderhouden van een uitgegeven (urnen)graf op de gemeentelijke begraafplaats wordt een onderhoudsrecht in rekening gebracht.