Resultaten 1 - 10 van 135 resultaten

 • Investeringssubsidie, algemeen

  Met een investeringssubsidie wil de gemeente enkele specifieke maatschappelijke organisaties stimuleren.

 • Hergebruik

  Heeft u spullen voor hergebruik? Denk aan tweedehands spullen of oud gereedschap.

 • Lijkbezorgingsrechten

  Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van en het verlenen van diensten in verband met begraafplaatsen.

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen.

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om mishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Bij Veilig Thuis kan melding gedaan worden als dit vermoed wordt.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Kindpakket

  Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is een zogenoemd kindpakket samengesteld. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.

 • Belastingen, lokale lasten calculator

  U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.