Resultaten 1 - 10 van 138 resultaten

 • Investeringssubsidie, algemeen

  Met een investeringssubsidie wil de gemeente enkele specifieke maatschappelijke organisaties stimuleren.

 • Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen.

 • Kind adopteren

  Voor het adopteren van een kind moet een verzoek gedaan worden bij de rechtbank. Daarnaast moet er veel geregeld worden. Dit verschilt per situatie.

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om mishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Bij Veilig Thuis kan melding gedaan worden als dit vermoed wordt.

 • Planschade

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Kindpakket

  Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is een zogenoemd kindpakket samengesteld. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.

 • Belastingen, lokale lasten calculator

  U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.