Resultaten 1 - 10 van 175 resultaten

 • Elektrische strandrolstoel reserveren

  U kunt een elektrische rolstoel reserveren voor het berijden van het strand.

 • Subsidie evenementen

  Voor het organiseren van een sportief of cultureel evenement kunt u een subsidie aanvragen.

 • Vliegen met een drone

  Onder bepaalde voorwaarden mag u vliegen met een drone.

 • Materiaal lenen

  Organiseert u een evenement? De gemeente heeft hiervoor materiaal en evenementencontainers beschikbaar.

 • Subsidie dorpsvernieuwing

  De gemeente kan subsidie verstrekken voor beeldbepalende monumenten.

 • Subsidie ontwikkelingssamenwerking

  Houdt uw organisatie zich bezig met ontwikkelingshulp dan kunt u een subsidieaanvraag indienen.

 • Vetvangput legen

  Voor het legen van uw vetvangpunt kunt u een contract met de gemeente afsluiten.

 • Sportaccommodatie reserveren

  Wilt u sporten? Maak een reservering in de sportaccommodatie.

 • Verbranden hekkelmateriaal

  Voor het verbranden van hekkelmateriaal heeft u toestemming nodig van de gemeente.

 • Rijbewijs online verlengen

  U kunt uw rijbewijs online verlengen.