Resultaten 1 - 10 van 482 resultaten

 • Subsidie Funderingsherstel panden omgeving Singelgrachtgarage

  Eigenaren van een pand binnen 50 meter van de Singelgrachtgarage met funderingskwaliteit niveau IV kunnen subsidie aanvragen voor funderingsherstel. Lees hier hoe het werkt.

 • Subsidie Bodemsanering

  U kunt als grondeigenaar subsidie aanvragen voor het verwijderen van ernstige en spoedeisende bodemverontreiniging. Lees hier hoe het werkt.

 • Persoonsgebonden budget aanvragen

  Wilt u zelf Wmo-zorg inkopen met een pgb? Lees hier wat de voorwaarden en regels zijn en hoe het zit met de hoogte van het budget, de uurtarieven en de uitbetaling.

 • Reiskosten betalen voor het aanvullend openbaar vervoer

  Voor iedere rit betaalt u een opstaptarief en een bedrag per kilometer. Ook uw reisgenoten moeten betalen. Bekijk hier de tarieven en hoe u voor een rit betaalt.

 • Tuin of terrein uitbreiden, splitsen of verkopen

  Bekijk hier hoe u toestemming vraagt voor het uitbreiden, splitsen of (deels) verkopen van uw terrein of tuin.

 • Huisvuilpas inleveren

  In stadsdeel Noord hebt u een pas nodig voor de ondergrondse afvalcontainers. Lees hier of u deze weer moet inleveren als u gaat verhuizen.

 • Subsidie Bewonersinitiatieven in Noord

  U kunt in stadsdeel Noord subsidie aanvragen voor een activiteit waarmee uw buurt prettiger en leefbaarder wordt. Lees hier hoe het werkt.

 • Erfpachtcontract

  In het erfpachtcontract staan de rechten en plichten van de grondeigenaar (de gemeente) en de gebruiker van de grond (de erfpachter).

 • Vignet aanvragen of opzeggen

  Hebt u een pleziervaartuig en wilt u daarmee afmeren in Amsterdam? Dan moet u hiervoor belasting betalen, ook als uw boot aan uw eigen steiger ligt. Als u dit binnenhavengeld betaald hebt krijgt u een vignet. Kijk hier hoe het werkt.

 • Waar kan ik glas inleveren?

  Bekijk hier hoe en waar u glas kunt inleveren.