Resultaten 1 - 10 van 435 resultaten

 • Belastingtarieven 2023

  Belastingtarieven 2023

 • Subsidie Monumenten Weesp

  Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het in stand houden van gemeentelijke monumenten. Lees hier hoe het werkt.

 • Subsidie Bodemsanering

  U kunt als grondeigenaar subsidie aanvragen voor het saneren van een bodem met verhoogde loodgehalten in een tuin. Lees hier hoe het werkt.

 • Subsidie Integraal maatschappelijk initiatief

  U kunt een subsidie aanvragen als u een goed idee hebt voor de buurt. U hebt een maatschappelijk initiatief waarmee u bewoners wilt verbinden en Amsterdam een stukje beter wil maken.

 • Subsidie Duurzame Amsterdamse gebouwen – Warm Amsterdam aardgasvrij

  U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor het verbouwen van vastgoed naar aardgasvrij op grond van het warm Amsterdam deel van de subsidieregeling.Lees hier hoe het werkt.

 • Reiskosten betalen voor het aanvullend openbaar vervoer

  Voor iedere rit betaalt u een opstaptarief en een bedrag per kilometer. Ook uw reisgenoten moeten betalen. Bekijk hier de kosten en hoe u voor een rit betaalt.

 • Tuin of kavel uitbreiden of splitsen

  Bekijk hier hoe u toestemming vraagt voor het uitbreiden of splitsen van uw erfpachtrecht.

 • Huisvuilpas inleveren

  In stadsdeel Noord hebt u een pas nodig voor de ondergrondse afvalcontainers. Lees hier of u deze weer moet inleveren als u gaat verhuizen.

 • Subsidie Bewonersinitiatieven in Noord

  U kunt in stadsdeel Noord subsidie aanvragen voor een activiteit waarmee uw buurt prettiger en leefbaarder wordt. Lees hier hoe het werkt.

 • Erfpachtcontract

  In het erfpachtcontract staan de rechten en plichten van de grondeigenaar (de gemeente) en de gebruiker van de grond (de erfpachter).