Zoekresultaat

1 - 10 van de 157 Resultaten
Toon producten van Baarn
 • Kind adopteren

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Sterke adoptie Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Zwakke adoptie Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De aanslag komt op naam van de gebruiker van een woning.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alarmsysteem installeren

  Als u een alarmsysteem wilt installeren, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Meestal mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier of wijn? Dan moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  U hoeft meestal geen vergunning aan te vragen als u een antenne of schotelantenne plaatst. Dit hoeft in ieder geval niet als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U plaatst de antenne aan de achterkant van uw woning. Een antenne aan de voorkant van uw woning blijft achter de voorgevel. De schotelantenne is maximaal 3 meter hoog (vanaf de voet gemeten). En de doorsnede is maximaal 2 meter. Een andere antenne is maximaal 5 meter hoog (vanaf de voet gemeten). Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan bekijkt u of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit kan via Omgevingsloket online.

 • Asbest verwijderen

  Wat is asbest? Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Asbest is gevaarlijk als vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld door slopen, opdwarrelen in de lucht die u inademt. Ingeademde vezels nestelen zich in de longen en na verloop van tijd kan dat de oorzaak zijn van verschillende ziekten waaronder kanker. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Regels rond verwijderen asbest Wanneer u als bedrijf of particulier asbest wilt gaan verwijderen, demonteren en/of slopen, dan moet u hier altijd melding van maken bij de gemeente. De gemeente beoordelt dan of u het asbest zelf mag verwijderen of dat het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf moet worden verwijderd. Dit is belangrijk, want het onzorgvuldig verwijderen van asbestproducten brengt risico's met zich mee. Juist bij ondeskundig slopen is de kans het grootst dat de vezels in de lucht komen en kunnen worden ingeademd. Weet u niet zeker of een product in uw huis asbest bevat en/of wilt u asbest gaan verwijderen? Neemt u dan contact op met onze inspecteurs toezicht & handhaving. De contactgegevens vindt u onder aan deze pagina.  Hoe kunt u asbest herkennen? Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur. Om zekerheid te krijgen of u te maken heeft met asbest, kunt u het beste een materiaalanalyse laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Schakel hiervoor een deskundig adviesbureau (te vinden op www.ascert.nl) of een geaccrediteerd laboratorium (te vinden op www.rva.nl/home) in.  Hoe maakt u een melding? Het indienen van een melding kunt u digitaal doen via het omgevingsloket. Na uw melding ontvangt u van deze website een ontvangstbevestiging. Dat betekent echter niet dat de melding akkoord is. Dit wordt, afhankelijk van omvang en locatie, door de gemeente of de regionale uitvoeringsdienst (RUD) beoordeeld. Indien de melding akkoord is, ontvangt u daarvan bericht van de gemeente of de RUD. Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Een onjuiste of onvolledige melding is GEEN melding. De termijn van 4 weken (of 5 werkdagen) start pas nadat een volledige melding is gedaan. Als de verwijdering van asbest onderdeel is van een verbouwing kunt u deze ook via het omgevingsloket in dienen in de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Asbest zelf verwijderen als particulier Alleen als u als particulier zelf kleine hoeveelheden (maximaal 35 m² per kadastraal perceel) asbest gaat verwijderen, kunt u de melding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de asbestverwijdering doen. U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen (losliggende asbestbevattende vloerbedekking, losliggende asbestbevattende vloertegels of geschroefde hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten) zelf verwijderen. Let op: in alle overige gevallen moet de asbestverwijdering worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en geldt deze uitzonderingsregel van 5 werkdagen niet. In het geval dat u het asbest niet zelf mag verwijderen moet er een volledige melding (inclusief asbestinventarisatierapport) worden gedaan. Deze melding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend. Neem de regels in acht Wij verzoeken u dringend de regels omtrent het verwijderen, slopen en/of demonteren van asbest in acht te nemen. Verwijderen en/of storten van asbesthoudend materiaal zonder toestemming van de gemeente is een delict dat o.a. grote financiële gevolgen kan hebben. Contact Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbest? Neem dan contact op met Team Toezicht en Handhaving via het contactformulier of via het telefoonnummer 035 54 81 611. Voor het melden van asbest op straat neemt u contact op met de Milieupolitie Regio Utrecht: 0900 88 44.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven. De procedure van vergunningaanvraag of melding is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. U kunt daarom beter eerst contact opnemen met Team Vergunningverlening: 035 54 81 611.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties