Resultaten 1 - 10 van 364 resultaten

 • Speelplekken

  Op verschillende locaties in Barendrecht zijn speelplekken voor kinderen.

 • Briefadres aanvragen

  Wanneer en hoe u een briefadres kunt aanvragen.

 • Gemeentebelastingen

  Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De heffing en invordering van deze belastingen is uitbesteed aan SVHW.

 • Gedenktekens, grafbeplanting en onderhoud graven

  Bij het graf kunt u een gedenkteken plaatsen. Hiervoor heeft u een plaatsingsvergunning nodig. Meestal regelt uw steenhouwer deze vergunning. Zo niet, dan moet u zelf de vergunning bij ons aanvragen. U kunt op het graf ook planten en/of andere natuurlijke materialen aanbrengen.

 • Dode dieren ophalen

  Ziet u een dood dier langs de weg of in het water liggen? Raak het niet zelf aan, maar meld dit bij ons. Het dier kan een ziekte hebben. Wij laten het ophalen.

 • Woning zoeken met urgentie

  Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Alleen in bepaalde noodgevallen is het mogelijk voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dit heet een woonurgentie.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering.

 • Winkels in Barendrecht

  Barendrecht heeft 2 winkelcentra en een woonboulevard. Ook zijn er wat kleinere winkelgebieden.

 • Buurtsportcoach

  In Barendrecht vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om bewegen en sporten. De buurtsportcoach versterkt het sport- en beweegaanbod in Barendrecht.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.