Resultaten 1 - 10 van 217 resultaten

 • Overzicht speelplekken

  Op verschillende locaties in Barendrecht zijn speelplekken voor kinderen.

 • Gemeentebelastingen

  Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De heffing en invordering van deze belastingen is uitbesteed aan SVHW.

 • Winkels in Barendrecht

  Barendrecht heeft 2 winkelcentra en een woonboulevard. Ook zijn er wat kleinere winkelgebieden.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Bingo is een klein kansspel. Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. U maakt hiervan een melding bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Buurtsportcoach

  In Barendrecht vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om bewegen en sporten. De buurtsportcoach versterkt het sport- en beweegaanbod in Barendrecht.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Zorgen voor een ander (mantelzorg)

  U bent mantelzorger als u langdurig en vrijwillig zorgt voor iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld voor een ouder, kind, broer, zus, buurvrouw of –man. Deze personen zijn dan ziek, hulpbehoevend of gehandicapt.

 • Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  U verhuist naar het buitenland (emigratie) als u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland bent. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u woont (ingeschreven staat).

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter lopen? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart aan. Dit kan ook als passagier. Met de kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren in de hele Europese Unie.

 • Adoptie

  Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit, binnen 5 werkdagen, bij ons zodra uw adoptiekind in Nederland is.