Resultaten 1 - 10 van 161 resultaten

 • Onroerend goed, beperkingen

  U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. Of als de gemeente een voorkeursrecht heeft om uw eigendom te kopen. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

 • Evenement organiseren

  In onze regio worden veel evenementen georganiseerd. Zuid-Limburg heeft een rijke traditie aan (grootschalige) evenementen. Gemeenten in de regio vinden het belangrijk dat hun stad ‘leeft’ en dat er activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

 • Sociale huurwoning

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U mag uw leegstaande pand tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning of kantoorpand al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Opvragen persoonsgegevens

  Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Te denken valt aan de gemeente zelf en aan instanties die publieke taken uitvoeren.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals zoals huizen en gebouwen. Wilt u een huis of gebouw van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de afdeling Ruimte.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Afvalstoffenheffing

  U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afvalstoffen.

 • Automatische incasso, machtiging

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Afspraak maken