Resultaten 1 - 10 van 82 resultaten

 • Beschermde dieren

  Beschermde diersoorten mag u niet bestrijden.

 • Alcoholwetvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente. U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.  Geef uw emigratie online door met DigiD

 • Belastingen

  De heffing en inning van gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierupsen zitten in grote delen van Nederland en helaas ook in Beekdaelen in veel eikenbomen. Ze zorgen voor veel overlast.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van vele factoren.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel

  Als u een tijdelijke verkeersmaatregel wil treffen zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke of volledige wegafzetting, dan kunt u dit via onderstaande link direct regelen. In veel gevallen is dit wenselijk om veilig te kunnen werken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bouwsteiger of een opslagcontainer. Direct regelen 

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Door een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor een dagmarkt, weekmarkt en jaarmarkt, zoals een kerstmarkt. Marktplaats online aanvragen