Resultaten 1 - 10 van 260 resultaten

 • Geen geld voor eten, drinken, kleding of speelgoed

  Hulp voor als u te weinig geld heeft.

 • Geregistreerd partnerschap

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan kunt u uw partnerschap laten registreren.

 • Bijstand, tegenprestatie

  Als werk voor u (nog) niet mogelijk is wil de gemeente dat u uw talenten inzet voor de samenleving. Iets terug doet, een tegenprestatie levert. 

 • Afval, bedrijven

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld.

 • Sociale huurwoning

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie.

 • Legaliseren grondgebruik

  Soms wordt een stuk gemeentegrond ongevraagd in gebruik genomen. Inwoners trekken wel eens hun tuin een stukje verder door, plaatsen schuren en schutt

 • Informatiestand plaatsen

  Als u op een openbare plek een informatiestand wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig. U hebt deze vergunning ook nodig als u dit op eigen&nb

 • Belastingen

  Woont u in de gemeente Berg en Dal. Dan krijgt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Munitax.

 • Gemeentearchief

  Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord. U kunt er informatie vinden over onder andere de geschiede

 • Woning splitsen

  Als huiseigenaar kunt u uw woning splitsen. Zo kunt u de ruimte ombouwen tot meerdere appartementen.