Resultaten 1 - 10 van 104 resultaten

 • Brengparkjes voor glas, textiel, papier en karton

  Brengparkjes voor glas, textiel, papier en karton

 • Afval, restafval

  3 manieren: beter afvalscheiden, laten ophalen of milieustraat

 • Werk zoeken (jonger dan 27 jaar)

  Werk zoeken (jonger dan 27 jaar)

 • Sportvereniging en sporthallen

  Zie voor namen en adressen de online gemeentegids.

 • Beleidsstukken

  Beleidsstukken

 • Welzijnssubsidie aanvragen

  2 soorten: incidenteel en structureel Incidentele subsidie het hele jaar door aanvragen Incidentele welzijnssubsidie wordt verleend aan activiteiten die eenmalig of 1x per jaar voorkomt Structurele subsidie aanvragen voor 1 juni Structurele subsidies

 • In- of uitrit aanleggen, omgevingsverunning

  In- of uitrit is een aansluiting vanuit perceel op de openbare weg Check aanvraag voor vergunning via omgevingsloket.nl U moet kosten (leges) betalen

 • Afval, plastic, blik en drinkpakken

  2 manieren: laten ophalen of milieustraat Drinkpakken, drankblikjes en conservenblikjes ook bij plastic afval

 • Onderscheiding aanvragen

  Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving. Onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt tijdens lintjesregen, de dag voor Koningsdag. De burgemeester geeft advies uit. Aanvraag vóór 1 augustus indienen.

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Schriftelijk bewijs van gemeente dat iemand in leven is. Soms nodig voor pensioenfonds of andere uitkerende instanties. Bewijs van in leven: gebruik in Nederland. Attestatie de Vita: ook geldig voor het buitenland. Aanvragen: online of op afspraak.