Resultaten 1 - 10 van 71 resultaten

 • Burgerhulpverlener

  Burgerhulpverlener biedt hulp bij hartstilstand met Automatische Externe Defibrillator (AED).

 • Marktplaatsvergunning

  Vergunning voor een (eenmalige of vaste) plaats op de markt.

 • Antireclame sticker

  Informatie over weren van ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen.

 • Buurtpreventie

  Aansluiten bij Burgernet of digitale doelgroep om de buurt veiliger te maken.

 • Rioolverstopping

  Voor problemen met de riolering op gemeentegrond is de gemeente aansprakelijk. Problemen op eigen grond moet moet de eigenaar zelf aanpakken.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

  Een horeca-inrichting mag een aantal keren per jaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.

 • Rijbewijs

  Informatie over aanvragen of verlengen van een rijbewijs.

 • Evenementenvergunning

  Voor grote evenementen is een vergunning nodig. Voor kleine evenementen is vaak een melding voldoende.

 • Alcoholvergunning

  Voor verkopen van alcoholhoudende drank is een vergunning nodig.