Resultaten 1 - 10 van 127 resultaten

 • Subsidieregeling verkeerseducatie

  Subsidie voor de organisaties die activiteiten verrichten in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op de openbare weg

 • Subsidieregeling internationale betrekkingen

  Stimuleren van uitwisseling van inwoners van gemeente De Fryske Marren met Europese gemeenten waar een structurele maatschappelijke band

 • Inwonersinitiatieven

  Heeft u samen met uw buren een goed idee voor uw buurt of dorp? Of hebben uw kinderen en hun vriendjes een mooi plan bedacht om te sporten en te spelen in de buurt? Misschien heeft uw buurtvereniging een idee voor een leuke activiteit. Of zou u willen dat inwoners meer naar elkaar omzien en heeft u hiervoor een mooi…

 • Subsidieregeling Taalnetwerken

  Wie komt in aanmerking voor deze subsidie? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een netwerk van erkende kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden en aan de scholen die primair onderwijs aanbieden, de bibliotheek, allemaal werkzaam in gemeente De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Met deze subsidieregeling willen we taalnetwerken stimuleren om de ouderbetrokkenheid te vergroten bij het terugdringen van taalachterstanden. Samenwerkingsverbanden…

 • Overlijden

  De aangifte van overlijden wordt bijna altijd geregeld door een uitvaartverzorger. Voor meer algemene informatie hierover kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Aangifte van overlijden Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Meestal regelt de uitvaartondernemer die u heeft ingeschakeld dat. Deze…

 • Klachten of overlast bedrijven

  Ervaart u overlast of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens: illegaal afval is gestort;de bodem is vervuild;de lucht is verontreinigd;geluidsoverlast is;illegaal gebouwd wordt. Heeft u klachten of vragen? Overlast of klachten kunt u melden via ons contactformulier of telefoonnummer 14 05…

 • Omgevingsvergunning

  Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vergunning nodig of niet? Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Via het Omgevingsloket online (OLO) doet u een vergunningencheck. Het wordt dan duidelijk of u een…

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden. Met een nationaal paspoort reist u wereldwijd. Meenemen alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze verlopen zijn; één pasfoto die voldoet aan de eisen en niet ouder dan 6 maanden is (de fotograaf kent deze eisen); Jonger dan 18 jaar? Dan is…

 • Subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs

  Voor wie is de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs bedoeld? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, kind voorzieningen en schoolbesturen uit De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte…

 • Laadpaal elektrische auto

  Uitrol openbare laadpalen van start Vanaf 1 december 2021 kunnen inwoners van gemeente De Fryske Marren openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanvragen. Voor eind 2023 komen er in de hele provincie 700 publieke laadpalen bij. Elke paal heeft twee laadpunten. Een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. Het bedrijf TotalEnergies heeft de…