Resultaten 1 - 10 van 100 resultaten

 • Omgevingsplan inzien

  In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. 

 • Afvalwater lozen

  Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via Omgevingsloket online.

 • Burgerinitiatief indienen

  Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

 • Inrit aanleggen

  Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het nieuwe Omgevingsloket. 

 • Inzage bouwarchief

  De digitalisering van het bouwarchief van de gemeente Diemen is klaar. Dat betekent dat het gehele bouwarchief nu voor inwoners digitaal beschikbaar is. Er zijn nu geen wachttijden meer bij een archiefaanvraag vanwege het digitaliseren.

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP).

 • Omgevingsplan wijzigen

  Het kan zijn dat u het niet eens bent met het omgevingsplan. Met deze stappen kunt u bezwaar maken.

 • Ceremonie bij naturalisatie

  De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

 • Plaatsen voorwerpen op de openbare weg

  Toestemming vragen of melding doen voor het plaatsen van een object op de openbare weg.

 • Een evenement organiseren

  Evenementen leveren een bijdrage aan de levendigheid in Diemen. Wilt u een evenement organiseren vraag dan op tijd een vergunning aan. Een vergunning is noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te garanderen en overlast te voorkomen.