Resultaten 1 - 10 van 131 resultaten

 • Gebruik achternaam veranderen

  U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente. U kunt ervoor kiezen om een andere naam te gebruiken: als u gaat trouwen als u een geregistreerd partnerschap aangaat als u gaat scheiden

 • Bijzondere bijstand

  Soms krijgt u te maken met bijzondere kosten, zoals de kosten voor bewindvoering of een maaltijdvoorziening. Als u die niet zelf kunt betalen, kan de gemeente u misschien ondersteunen met bijzondere bijstand.

 • Eigen bijdrage leerlingenvervoer

  Volgt de leerling basisonderwijs en/of speciaal basisonderwijs? Dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Dit zijn de kosten van het openbaar vervoer van de eerste 6 kilometer naar school. De eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw gezamenlijke inkomen. 

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats bij een woning met een verkeersbord met het kenteken van de auto erop.

 • Muziekevenementen

  Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden.

 • Snoeihout verbranden

  Voor het verbranden van snoeihout is vaak geen ontheffing nodig. Een melding aan de gemeente is voldoende. Voor paasvuren en kampvuren moet altijd ontheffing worden aangevraagd.

 • Briefadres

  Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U blijft zo schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

 • Exploitatievergunning

  Wanneer u een horecabedrijf wilt starten of een horecabedrijf wilt overnemen, hebt u mogelijk een exploitatievergunning nodig.

 • Taxatieverslag

  Op een taxatieverslag staan kenmerken van uw object en marktgegevens. U kunt hierbij denken aan kadastrale gegevens, het bouwjaar, de grootte en eventuele bijzondere kenmerken.

 • Geld of goederen inzamelen (collectes)

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst aan burgers aanbiedt, hebt u hiervoor een vergunning nodig.