Resultaten 1 - 10 van 214 resultaten

 • Archeologie

  Bij bouwplannen beschermt de gemeente zoveel mogelijk het culturele en archeologisch erfgoed.

 • Burenoverlast

  Burenoverlast is vervelend, het is daarom beter om burenoverlast te voorkomen.

 • Schoolverlof

  Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de leerplichtwet in uitzonderingsgevallen mogelijk.

 • WW bij werkeloosheid

  Indien u werkeloos bent (geraakt), dan kunt u een WW uitkering aanvragen bij het UWV.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Afschrift burgerlijke stand

  Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Denk hierbij aan: een uittreksel echtscheidings-, geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister, geregistreerd partnerschap, erkenningsakte van een kind, bewijs van Nederlanderschap, bewijs van inschrijving.

 • Tegemoetkoming energielasten voor maatschappelijke organisaties (Subsidieregeling CHT)

  De gemeente heeft een subsidieregeling (Subsidieregeling CHT 2023), waardoor maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur (eenmalig) financieel kunnen worden ondersteund.

 • Bijstand voor zelfstandige ondernemers

  Als u zelfstandig ondernemer bent of als zelfstandige wilt starten en (tijdelijk) financiële problemen heeft, kan WerkSaam Westfriesland u misschien helpen.

 • Omwisselen buitenlands of militair rijbewijs

  Het omwisselen van een buitenlands of militair rijbewijs doet u zelf. U doet dit in de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Economisch klimaat

  Drechterland heeft de dynamiek van een belangrijke, internationale en economische speler en is met Seed Valley wereldwijd hét centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie.