Resultaten 1 - 10 van 210 resultaten

 • Archeologie

  Bij bouwplannen beschermt de gemeente zoveel mogelijk het culturele en archeologisch erfgoed.

 • Lantaarnpaalmelding

  Meldingen over kapotte lantaarnpalen geeft u aan ons door.

 • Handtekening legaliseren

  U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren.

 • Burenoverlast

  Burenoverlast is vervelend, het is daarom beter om burenoverlast te voorkomen.

 • Bedrijventerreinen Drechterland

  In Drechterland zijn verspreid over de kernen meerdere bedrijventerreinen.

 • Schoolverlof

  Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de leerplichtwet in uitzonderingsgevallen mogelijk.

 • WW bij werkeloosheid

  Indien u werkeloos bent (geraakt), dan kunt u een WW uitkering aanvragen bij het UWV.

 • First registration in the Netherlands

  You file your ‘first registration’ when you are moving to the Netherlands for the first time or when you’ve registered before but have left the Netherlands before the 1st of October 1994.

 • Melden plaatsen van objecten op de openbare weg

  Het is niet toegestaan om zonder toestemming objecten zoals containers, bouwketen of steigers op de openbare weg, stoep of in het openbaar groen te plaatsen.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie personen (BRP).