Resultaten 1 - 10 van 99 resultaten

 • Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een bruiloft of een kampeernacht, waar het volgende van toepassing is.

 • Bestemmingsplannen

  Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Drimmelen mag bouwen of verbouwen of u een bedrijf mag vestigen? Het bestemmingsplan geeft aan wat er mogelijk is. Als de Omgevingswet in werking treedt geeft het tijdelijke omgevingsplan aan wat mogelijk is.

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente Drimmelen doet zo veel mogelijk om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een 'Gladheidsbestrijdingsplan' opgesteld.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

 • Naamgebruik

  Gaat u trouwen, uw partnerschap laten registreren of scheiden? U kunt bij de gemeente aangeven hoe overheidsinstanties u voortaan kunnen aanschrijven.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Reclame bij evenementen

  Wilt u reclame maken voor uw evenement? Meld dit dan 4 weken voor aanvang van het evenement bij de gemeente.

 • Milieustraat

  Afval scheiden loont. Dit is goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Bij de milieustraat in Terheijden kunt u uw afval inleveren. Het soort afval bepaalt of u langs de betaalroute moet of langs de gratis route. Breng altijd een legitimatiebewijs mee!

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding, daarvoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

 • Belasting betalen

  Informatie over de mogelijkheden voor het betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen.