Zoekresultaat

1 - 10 van de 109 Resultaten
Toon producten van Edam-Volendam
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk restafval kwijt in huisvuilzakken, een grijze rolcontainer of in een verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag aan de weg. Bekijk hier de gehele afvalkalender. Groente-, fruit en tuinafval (GFT-afval) hoort in de groene rolcontainer. Papier en karton wordt aan huis ingezameld of kan in een aparte verzamelcontainer. Textiel wordt onder andere ingezameld door Stichting Werkend Missieteam, Zeevangsfanfare en Noppes. U kunt textiel ook inleveren in een aparte verzamelcontainer. Glas kunt u inleveren in een aparte verzamelcontainer. Plastic, metaal en drankenkarton mag bij het restafval. Via een speciale installatie wordt plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval gehaald, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Is uw afval niet opgehaald, dan kunt u hier een melding doen of klacht afvalinzameling indienen. De uitleg over grofvuil vindt u onder het product 'Grofvuil'. Melding woon- en leefomgeving Melding over straten, straatverlichting, zwerfvuil, vuilnis, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke kunt u hier doorgeven: Melding doorgeven woon- en leefomgeving

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) gooit u niet in de vuilnisbak, maar levert u in bij het inzamelpunt van de gemeente. Milieustraat Volendam, Julianaweg 137, 1131 DH Volendam Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 08.00 - 11.45 Middag 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 gesloten Avond 18.00 - 19.15 gesloten 18.00 - 19.15 gesloten 18.00 - 19.15 gesloten Milieustraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a, 1474HM Oosthuizen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 eerste zaterdag van de maand van 10:15 - 12:00 Middag gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Denk erom dat tijdens feestdagen, de bouwvakantie en de Volendammer kermis afwijkende openingstijden gelden.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat, zie 'Hoe werkt het?" Openingstijden LET OP! In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het afvalinzamelstation 's avonds gesloten. Denk er ook om dat tijdens bijvoorbeeld feestdagen en de bouwvakvakantie afwijkende openingstijden gelden. Wanneer wordt het afval opgehaald en waar kan ik een melding doorgeven? Kijk in de afvalkalender: wanneer wordt het grofvuil, GFT-afval en restafval opgehaald? Is het grofvuil, GFT-afval of restafval niet opgehaald? Geef dit dan hier door met het formulier klacht afvalinzameling. U kunt hier ook online een melding woon- en leefomgeving doorgeven (over straten, straatverlichting, zwerfvuil, vuilnis, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke). Milieustraat Volendam, Julianaweg 137 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 07.30 - 11.45 08.00 - 11.45 1 augusuts gesloten Middag 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 13.00 - 16.15 gesloten Avond gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Milieustraat Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2a Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtend 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 gesloten 10:15 - 12:00 eerste zaterdag van de maand van 10:15 - 12:00 1 augustus gesloten Middag gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

 • Afvalstoffenheffing

  Als u wilt weten welke kosten voor u gelden dan kunt u de tabel met tarieven onderaan deze pagina raadplegen. U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Als u wilt weten hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij de gemeente. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.Bezwaarschrift indienen, DigiD Bezwaarschrift indienen, afdrukformulier Voordelen DigiD formulier u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan; het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dan dient u in sommige gevallen een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Let op: lang niet alle lozingen op het gemeenteriool zijn vergunningplichtig. Als u wel vergunning nodig heeft zal de gemeente hierover meestal advies vragen aan het waterschap in de betrokken regio. De gemeente is hiertoe overigens niet verplicht dus als een waterschap niet of veel te laat adviseert, kan de gemeente haar besluit ook nemen zonder dat advies. Het waterschap blijft wel bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze lozingen. Wel is het voor alle bedrijven verplicht een controlevoorziening voor de lozing op het riool aanwezig te hebben. Let op! Als het gaat om een nieuwe lozing waarbij ook een nieuwe aansluiting op het riool wordt gemaakt heeft u afzonderlijk toestemming nodig voor het maken van de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. De aansluiting moet bij de gemeente aangevraagd worden op grond van de Aansluitverordening Riolering Edam-Volendam. U vindt hier meer informatie en het aanvraagformulier voor aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.Hieraan zijn ook kosten verbonden. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van het AIM.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank zonder dat over een drank- en horecavergunning wordt beschikt. Dit kan alleen indien het gaat om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. Te denken valt daarbij aan evenementen, muziekfeesten, jubilea. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Afdrukformulier Drank- en horecawet Model C (Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet)

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een vergunning nodig is voor het slopen van asbest.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Indien u van mening bent dat u onvoldoende middelen heeft om de aanslagen onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing te kunnen voldoen, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Voor andere gemeentelijke heffingen is geen kwijtschelding mogelijk Toetsing aanvraag kwijtschelding

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties