Resultaten 1 - 10 van 169 resultaten

 • Parkeerboete

  Een parkeerboete noemen we ook wel naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

 • Openbare laadpaal

  Inwoners, ondernemers en werknemers kunnen een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente. Na goedkeuring van een aanvraag plaatst Vattenfall de laadpaal.

 • Graven in de openbare ruimte

  Als u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in de openbare ruimte, moet u voldoen aan regels en voorwaarden. Voldoet u hier niet aan, dan mag u niet met uw werkzaamheden beginnen.

 • Snoeiafval verbranden

  Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u snoeiafval verbranden. U heeft toestemming van de gemeente nodig als u niet aan die voorwaarden voldoet.

 • BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen)

  Bij een BUS-melding gaat het om een standaard verontreinigingsgeval, een standaardmelding, een standaarduitvoering en een standaard saneringsverslag.

 • Zienswijze op een ontwerp-bestemmingsplan

  U kunt uw mening geven over een ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Daarvoor dient u uw zienswijze in bij de gemeenteraad.

 • Ongewenste plantensoorten

  In Enschede zijn er op verschillende plekken ongewenste plantensoorten die hier niet thuishoren. Die planten verspreiden zich vaak snel. Zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw of ambrosia (hooikoortsplant).

 • Overlijden doorgeven

  De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door.

 • Hondenbelasting

  Als u 1 of meerdere honden heeft betaalt u hondenbelasting. In Enschede betaalt u uw hondenbelasting via GBTwente.

 • Loonkostensubsidie

  Als u als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u loonkostensubsidie aanvragen.