Resultaten 1 - 10 van 65 resultaten

 • Lager inkomen

  Hebt u een lager inkomen? Dan kunnen de gemeente en andere organisaties u helpen. Er zijn verschillende regelingen die u kunt gebruiken.

 • Dagbesteding en buurtpunten

  Dagbesteding is samen met een groep mensen ergens mee bezig zijn. Soms is er ondersteuning nodig in de vorm van dagbesteding. Wilt u meedoen met dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met buurtpunten. De buurtpunten zoeken samen met u dan naar de beste plek.

 • Nieuwsbrieven tijdelijke huisvesting

  Ontvang de nieuwsbrief over huisvesting statushouders, vluchtelingen en andere doelgroepen.

 • Hulp bij geldzorgen

  Op tijd hulp zoeken bij financiële vragen, zorgen of schulden is belangrijk. Dit geeft rust en voorkomt dat de problemen erger worden. De gemeente kan u hierbij helpen.

 • Alcoholvergunning

  U hebt een alcoholvergunning nodig als u een alcoholhoudende drank verkoopt of schenkt in een slijterij, horecabedrijf, sportkantine, verenigingslokaal, bedrijfsrestaurant, cafetaria of supermarkt met aparte drankafdeling.

 • Subsidie voor vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen

  De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen door middel van subsidie. Deze subsidie moet activiteiten stimuleren die bijdragen aan de betrokkenheid binnen de wijken, ondersteuning van vrijwilligerswerk en het meedoen van mensen in een kwetsbare positie.

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger zorgt structureel voor een familielid, buur en/of vriend waar al een emotionele band mee bestaat. Het zijn mensen van alle leeftijden. De gemeente biedt hulp voor mantelzorgers. Dat geldt ook voor jonge mantelzorgers.

 • Beschermd wonen en opstapregeling

  Als zelfstandig wonen voor u niet mogelijk is, komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen met hulp.

 • Vrijwilligers

  In de gemeente Epe zijn veel vrijwilligers actief. Zij zijn van grote waarde voor de gemeente. We stimuleren vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligers.

 • Geboorteaangifte

  Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. Daarmee maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.