Resultaten 1 - 10 van 114 resultaten

 • Podia en podiumkunstproducties, subsidie

  Wanneer u een project wilt organiseren dat de samenwerking tussen verschillende podia of een vernieuwing in de podiumkunsten stimuleert, kunt u daa...

 • Programma duurzaam ondernemen, deelname

  De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden, zoals het opstellen van een financie...

 • Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater

  Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebied...

 • Vaststelling Natuurnetwerk Nederland

  Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden die er al zijn en natuurgebieden die de provincie nog gaat ontwikkelen. H...

 • Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie

  De provincie bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetg...

 • Voorkomen van legionella in zwembaden

  Om verdrinking, gezondheidsschade (zoals legionellabesmetting), letsel en incidenten te voorkomen, moeten alle zwembaden en zwemvijvers een risicoa...

 • Milieuverslag bedrijven, PRTR-verslag

  Voert uw industriële bedrijfsactiviteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u j...

 • Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied vaarwegen en meren

  Wilt u bijvoorbeeld een boothuis of steiger bouwen, verwijsborden aanbrengen, meerpalen plaatsen om uw boot aan te leggen? Wilt u damwand plaatsen ...

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking ...

 • Klachten over natuurgebieden

  In de provincie liggen natuurgebieden waar u mag wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumente...