Resultaten 1 - 10 van 135 resultaten

 • Steekproeven

  We controleren of subsidies goed worden besteed. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren.

 • Kosten

  Aan vergunningen en ontheffingen zijn kosten verbonden, zogenaamde leges.

 • Sportevenementen

  Wilt u een sportevenement en een programma van side-events bij een sportevenement organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

  Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Hoogwaardige fietsroutes

  Wilt u een hoogwaardige fietsroute aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Verklaring van geen bedenkingen Natura 2000-gebied

  Vraagt u een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig? Dan hoeft u alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. De vergunning/ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt dan onderdeel van de omgevingsvergunning.

 • Duurzame vrachtauto's

  Wilt u een CNG of LNG vrachtauto kopen of leasen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

  Wilt u een bijdrage leveren aan het verder versterken en verbeteren van de natuur, en in het bijzonder bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst

  Wilt u als gemeente met betrokken partijen een plan maken met maatregelen om het fossiele brandstofverbruik in de wijk te verminderen? En wilt u hiervoor een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Ontheffing beschermde soorten

  Gaat u een activiteit uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden en houtopstanden, en bepaalde planten- en diersoorten.