Resultaten 1 - 10 van 133 resultaten

 • Steekproefcontroles

  We controleren of subsidies goed worden besteed. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren.

 • Kosten

  Aan vergunningen en ontheffingen zijn kosten verbonden, zogenaamde leges.

 • Evenement in de buitenlucht

  Organiseert u een evenement in de buitenlucht? Dan heeft u mogelijk een natuurvergunning nodig. We helpen u met ons stappenplan op weg om dit vast te kunnen stellen.

 • Duurzame vrachtauto's

  Wilt u een CNG of LNG vrachtauto kopen of leasen? Dan kunt u tot 31-12-2023 nog subsidie aanvragen. Na deze datum vervalt deze subsidieregeling.

 • Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

  Wilt u een bijdrage leveren aan het verder versterken en verbeteren van de natuur, en in het bijzonder bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Buurtbus

  Wilt u als buurtbusvereniging een vergoeding voor activiteiten van vrijwilligers die zich inzetten voor uw buurtbusvereniging? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst

  Wilt u als gemeente met betrokken partijen een plan maken met maatregelen om het fossiele brandstofverbruik in de wijk te verminderen? En wilt u hiervoor een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Vergunning beschermde soorten

  Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. De Omgevingswet beschermt natuurgebieden, houtopstanden en bepaalde planten- en diersoorten.

 • Activiteit uitvoeren in grondwaterbeschermingsgebied

  Dat moet u dit in veel gevallen bij ons melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

 • Verantwoording POP3-subsidies

  Als u POP3-subsidie van ons ontvangt, dan brengt dit verplichtingen met zich mee. Zijn er veranderingen in uw project, wilt u de voortgang rapporteren of een betaling aanvragen of zijn de activiteiten afgerond? Hieronder leest u wat u dan moet doen.