Resultaten 1 - 10 van 161 resultaten

 • Bezoekersregeling parkeren

  Woont u in de binnenstad, dan kan uw bezoek gemakkelijk parkeren tegen een goedkoper tarief. Deze bezoekersregeling vraagt u digitaal aan.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, en hebt u een verblijfsvergunning type III of IV? Dan hebt u een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. U maakt daarvoor een afspraak.

 • Tweede paspoort

  Reist u veel, ook naar landen die met elkaar in conflict zijn? Of kunt u tijdelijk niet over uw paspoort beschikken in verband met een visumaanvraag? U kunt dan een tweede paspoort aanvragen.

 • Ontheffing aanvragen optreden straatartiest

  Wilt u als straatartiest optreden op de openbare weg? Bijvoorbeeld als muzikant, straatfotograaf, tekenaar of filmer? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer (vergoeding vervoerskosten van en naar school).

 • Bezwaar maken tegen aanslag OZB

  Bent u het niet eens met uw OZB aanslag? Dan kunt u digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

 • Zaken doen met de gemeente

  Als u als ondernemer zaken wil doen met de gemeente Gorinchem krijgt u te maken met het gemeentelijke aanbestedingsbeleid

 • Strooien bij gladheid

  Bij (verwachte) gladheid gaat Reinigingsdienst Waardlanden in opdracht van de gemeente zout strooien op wegen en fietspaden. De gladheidsbestrijding vindt plaats van 31 oktober tot en met 31 maart.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen probleem is voor uw baan. U kunt een VOG online en aan de balie aanvragen.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn.