Resultaten 1 - 10 van 428 resultaten

 • Subsidie Gezond in Gouda

  Met de subsidie 'Gezond in Gouda' wil de gemeente Gouda gezondheidsachterstanden in kwetsbare wijken verkleinen. Organiseert u een activiteit die hierbij past? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Aanvraagformulier (pdf) downloaden

 • Wmo-pas voor korting op GroeneHartHopper

  Bent u slecht ter been of heeft u een andere lichamelijke beperking en kunt u daardoor geen gebruik van het standaard openbaar vervoer of de fiets? Dan heeft u misschien recht op de Wmo-vervoerspas. Maak een melding via onderstaande knoppen.

 • Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie

  Om te zorgen dat kinderen niet achter gaan lopen met leren (onderwijsachterstand), heeft de gemeente subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Dit is de subsidie kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie (KGF).Aanvraagformulier inzet hbo pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie downloaden Aanvraagformulier - subsidieberekening 2023 downloaden Aanvraagformulier vaststellingsubsidie kindgebonden financiering en voorschoolse educatie downloaden

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen.

 • Afvalinzameling in de wijk

  De meeste soorten afval worden in de wijk opgehaald door Cyclus.

 • Vergunning kledinginzameling

  Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen voor een goed doel? Vraag dan een vergunning voor kledinginzameling bij ons aan.

 • Melding lantaarnpaal

  Wanneer u een kapotte lantaarnpaal ziet (het licht brandt niet of de paal staat scheef), dan kunt u daar een melding van maken. U kunt ook een melding maken als u last heeft van het licht.

 • Vergoeding poortverlichting

  Inbrekers vinden veel licht niet fijn. Daarom kunt u een vergoeding ontvangen voor 50% van de kosten voor het aanbrengen van energiezuinige poortverlichting. Er geldt een maximaal bedrag van € 50,- per aansluitpunt.

 • Vooroverleg

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u overleggen en informatie vragen bij het Omgevingsloket van de gemeente. Blijkt na dit overleg dat uw (bouw)plan iets afwijkt van de regels in het bestemmingsplan? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

 • Participatieverklaring als onderdeel van de inburgering

  U bent nieuw in Nederland en bezig met de inburgering. Een verplicht onderdeel hiervan is de Participatieverklaring. Hiervoor moet u een cursus doen.