Resultaten 1 - 10 van 61 resultaten

 • Fietscommunity Groningen

  Samenvatting volgt

 • Fietsvoorzieningen bij gemeentelijke bushaltes

  Fietsvoorzieningen bij gemeentelijke bushaltes

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Opruiming drugsafval Groningen 2020

  In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen.

 • Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

  Met de regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

 • Verkeersveiligheid

  Hebt u plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw gemeente? Bijvoorbeeld door een fietspad aan te leggen of te verbreden, een veilige omgeving rond een school in te richten of voor maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen? Uw project komt wellicht in aanmerking voor subsidie.

 • Karakteristieke gebouwen Overschild

  In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden. U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden.

 • Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

  Met de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Groningen willen we goed cultuuronderwijs op alle scholen in de provincie en de stad Groningen ondersteunen. We bieden mogelijkheden aan scholen en culturele instellingen om cultuureducatie een vaste plek in het onderwijs te geven.

 • Studiefonds

  Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt het Studiefonds nu aanvragen voor het schooljaar 2017/2018.

 • Vernieuwing klassieke muziek

  Met de regeling Vernieuwing klassieke muziek wil de provincie vernieuwing in de Groningse klassieke muzieksector stimuleren. De regeling stimuleert vernieuwende klassieke muziek activiteiten, maatschappelijke verbindingen en projecten die gericht zijn op het combineren van verschillende kunstdisciplines.