Resultaten 1 - 10 van 85 resultaten

 • Weekmarktvergunning

  Marktkooplieden kunnen zich aanmelden voor de weekmarkten bij de gemeente.

 • Parkeren

  In Halderberge kunt u overal gratis parkeren. Parkeren mag in de parkeervakken of aan de straat.

 • Milieumelding

  Bedrijfsmatige activiteiten moeten, voordat deze kunnen worden toegestaan, worden gemeld op grond van het Activiteitenbesluit. Er kan dan worden nagegaan aan welke voorschriften moet worden voldaan en of er eventueel een afzonderlijke vergunning moet worden aangevraagd.

 • Verhuur van te koop staande leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woonruimte in de gemeente Halderberge en staat deze te koop? Er zijn mogelijkheden om deze tijdelijk te verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning van de gemeente nodig.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor onverwachte en noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Heeft u dergelijke kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Heeft u een loopbeperking of bent u door uw beperking afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Afvalinzameling

  Saver zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en beheert het Grondstoffencentrum van Halderberge. Op de website van Saver vindt u alles over afvalinzameling.

 • Onroerendezaakbelasting

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Halderberge.

 • Mantelzorg

  Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan bent u mantelzorger. Surplus kan u hierbij ondersteunen.

 • Aanvragen speelautomatenvergunning

  In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Wilt u een speelautomaat plaatsen? Vul het formulier in om uw aanvraag te doen.