Resultaten 1 - 10 van 149 resultaten

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Informatie die de gemeente maakt, mag u soms opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld plattegronden of resultaten van een onderzoek. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. U mag de informatie commercieel of niet-commercieel gebruiken.

 • Marktgeld

  Als u een vergunning of een abonnement voor een marktstandplaats heeft, betaalt u belasting. De gemeente heft marktgeld voor het gebruik van gemeentegrond en het te koop aanbieden van goederen.

 • Loonkostensubsidie aanvragen

  Een werkgever kan loonkostensubsidie aanvragen als hij een persoon met een bijstandsuitkering een baan geeft. De loonkostensubsidie helpt mensen met een bijstandsuitkering bij het vinden van een baan. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn. De hoogte van de subsidie...

 • Standplaats kermis, inschrijving

  Helmond organiseert jaarlijks in het voorjaar en in de zomer een kermis. U kunt zich bij ons inschrijven voor een standplaats .

 • Nutsvoorzieningen bij evenementen

  Als u voor een evenement gebruik wilt maken van de gemeentelijke stroom- of watervoorzieningen, kost dit geld. Deze kosten worden doorbelast aan de organisator en deze ontvangt hierover een factuur.

 • Woonwagenstandplaats, toewijzing

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. Zo kunt u een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. De gemeente wijst geen woonwagenstandplaatsen toe. Als u een woonwagenstandplaats of woonwagen wilt huren, kunt u terecht bij Woonmaat.

 • Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

  Particulieren en bedrijven die een elektrische auto rijden en geen eigen parkeerplaats hebben om een laadpaal bij te plaatsen, kunnen een openbaar oplaadpunt voor de elektrische auto aanvragen.

 • Schademelding scholen

  Als er schade aan een school is toegebracht, kan de school een schadevergoeding bij de gemeente aanvragen.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit doorgeven bij de gemeente.

 • Monument, aanwijzing

  Helmond heeft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. U kunt een verzoek indienen bij de gemeente om een gebouw of terrein aan te wijzen als een beschermd gemeentelijk monument.  De gemeente kijkt naar: de schoonheid de betekenis voor de wetenschap de cultuurhistorische waarde Als de gemeente...